This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Out


In de rubriek Check Out kunt u als veteraan uw curieuze en opvallende berichten en/ of foto’s kwijt. Stuur uw suggesties naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen o.v.v. Check Out of e-mail: checkout@veteranen.nu (vergeet dan niet uw huisadres te vermelden!)


Door: Janke Rozemuller en Linde van Deth


Mogelijk toch openstelling Korps Mariniers voor vrouwen


Dochter vindt gedicht WO II- veteraan op zolder


Agaath Schilder-Verhoef vond in 2010, kort na het overlijden van haar 100-jarige vader Nic Verhoef, een bijzonder gedicht op diens zolder. ‘Ik had het nooit eerder gelezen en het ontroerde mij bijzonder’, schrijft ze. ‘Mijn vader heeft gevochten op de Grebbeberg en heeft daar een ernstig trauma aan overgehouden, dat er op latere leeftijd uit kwam. Teruggekeerd in zijn toenmalige woonplaats Berkel en Rodenrijs, zat hij vaak te mijmeren in zijn tuinderij. Vermoedelijk rijpte toen bijgaand gedicht. Naar mijn inschatting moet het kort ná de overgave zijn geschreven.’ Een fragment uit ‘Uit het diepst van mijn hart’: ‘Ik snak naar de dag vol van Rood Wit en Blauw / Met z’n zwier van Oranje erboven / Ik snak naar ’t Wilhelmus met z’n Hou en z’n Trouw / Waarin Hollanders kunnen geloven / Ik snak naar een echte Hollandsche krant / Die haar meening weer ronduit mag schrijven / Ik snak weer naar daden van Hollandsche kant / ik, die Hollander ben en zal blijven.’ (JR)


De vorige Checkpoint met daarin het mislukte experiment met vrouwelijke mariniers in de VS was amper de deur uit of de Tweede Kamer sprak over het al dan niet toelaten van vrouwen bij het Nederlandse Korps Mariniers. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert zei dat ze het openstellen van het korps wil laten onderzoeken. De eerste reacties op Facebook liegen er niet om. ‘Och gut, ze heeft een (1) dag meegelopen in Schot- land en denkt het nu te weten’, daarmee doelend op de dagmars waaraan de minister – als eerste bewindspersoon – deelnam tijdens een bergtraining van mariniers. En een vrouw bij een elite- eenheid is tot daar aan toe, luidt een reactie, maar toch zeker niet bij bijvoor- beeld een verkenningseenheid?! ‘Die neemt beslissingen op basis van gevoel en emoties ipv rationeel denken.’ De minister benadrukte in het Kamer- debat dat de hoge functie-eisen die gesteld worden aan mariniers ongewij- zigd blijven. De verwachting is dat die,


Minister Hennis met Commandant Zee- strijdkrachten luitenant-generaal Rob Ver- kerk tijdens de bergtraining in Schotland. Foto: ministerie van Defensie


net als bij het Korps Commandotroepen dat sinds 2013 openstaat voor vrouwen, onhaalbaar voor hen blijken. Bij de Onderzeedienst duurt het nog tien jaar voor vrouwen daar terechtkunnen, dan pas zijn de nieuwe onderzeeboten klaar die geschikt zijn voor gemengde beman- ning. De minister maakt haar beslissing over de mariniers over een paar maan- den bekend. (JR)


Kunst voor kinderen in oorlogsgebieden


In het kader van Serious Art hebben ruim honderd Limburgse kunstenaars de afgelopen maanden kunstwerken gemaakt en ter beschikking gesteld voor 3FM Serious Request 2015. De grote inzamelingsactie van 3FM voor het Rode Kruis heeft dit jaar als thema kinderen in oorlogsgebieden. Het Gla- zen Huis staat dit keer in Limburg, om precies te zijn van 18 tot en met 24 december in Heerlen. In het centrum van de stad waren op 45 verschillende locaties 133 kunstwerken te zien die op 22 november deels zijn geveild. Een van de kunstenaars is Mark Koot, in het dagelijks leven medewerker van het zorgteam van het ABP verbonden aan Veteranenloket. Zijn werk draagt de naam Verbondenheid en is door Koot voorzien van de volgende poëti- sche tekst: ‘Geef kleur aan je dag, / en bepaal je eigen penselen. / In de wereld van vandaag is dat voor onze kinderen


62 december 2015


vaak een droom, / in het bijzonder voor onze oorlogskinderen. / Ik mag spelen, / Ik mag spreken, / ik mag huilen, / zonder die vreemde blikken. / Ik leef met passie en kan met mijn penselen, / mijn dag kleuren en vormgeven. / Jij en ik zijn allemaal kunstenaars die het verschil kunnen maken, / met warme kleuren, liefde, oog voor elkaar, saam- horigheid, verbondenheid. / Kleuren die de wereld lichter maken.’ (JR)


Verbondenheid van Mark Koot.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65