This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye


Uitslag van prijsvraag 8 De oplossing van prijsvraag 8 in Checkpoint 8-2015 luidt Helden. Een exemplaar van de dvd met de tv-serie The Crimson Field gaat naar S. Kleijer uit Putten, J. Goossens uit Zeven, Duits- land en J.J.F. van der Staay uit Ommen.


Horizontaal: 1 niets uitgezonderd 6 inlijven 13 snuifje 18 eetgelegenheid 20 Europese taal 22 circa 23 keukengerei 24 profeet 26 brede sjaal 27 ex cathedra 28 zwaardwalvis 30 beroep 31 halfbloed 33 Amerika 34 koel 35 afzender (afk.) 36 brompot 38 Europeaan 39 slingerplant 41 bloem 43 vrolijk en bekoorlijk 45 droevig 47 legerafdeling 49 binnenkomst 51 alstublieft 52 onbepaald vnw. 53 vertrager 55 houding 56 ontkenning 58 sprookjesfiguur 59 bijt 61 loog 62 grote golf 64 kwijtschelding van zonden 66 rivier in Duitsland 67 vrucht 69 bedrijfsmiddelen 71 plaats in Zuid-Holland 74 oorspronkelijk bewoner van Peru 76 knaagdier 77 vreemde munt 78 onbehouwen 80 voorzetsel 82 vernis 85 gewicht 87 afslagplaats bij golf 88 cement 91 stijlfiguur 94 trompet 96 verdaging 98 reageerbuis 99 pracht 100 roem 102 hoekpilaster 104 plaaggeest 105 precies 106 Baskische afscheidingsbeweging 108 mogelijkheid 110 insect 111 knevel 112 en dergelijke 113 plaats in Engeland 115 een zekere 116 kleinste deel 118 nikkel 119 deel van een vinger 122 schitteren 124 laan 125 burger 126 strandmeer.


Verticaal: 1 beroep 2 schoeisel 3 laagfrequent 4 echtgenoot 5 bevel 6 kalksteen 7 niemendal 8 achter 9 muziekinstru- ment 10 Romanum Imperium 11 gra- veren 12 karakter 13 geneesmiddel 14 uitgezette


lijn 15 dierengeluid


16 inkeping 17 begeleiden 19 berg in Azië 21 dienstwagentje 24 brandverf 25 toewijding 29 afmeting 32 zout van salpeterzuur 34 stadium 37 vaartuig 40 id est 41 schrijfgerei 42 ge- vangenis 44 deel van de bijbel 46 vo- geleigenschap 47 vrucht 48 rivier in Rusland 50 vordering 52 vis 54 malloot 57 opera van Puccini 58 gevatheid 60 gering 61 plaats 63 stuk hout


in Zwitserland 65 Duitse omroep


68 prima 69 toneelspelen 70 Ind. dak- bedekking 71 roofdier 72 aanteke- ningen 73 bekendmaking 75 wolvlokje 79 maand 81 mineraal 83 hoofddeksel 84 Aziaat 85 wilde haver 86 getroffen 89 cerium 90 hetzelfde 92 spotfiguur 93 rangtelwoord 94 Fransman 95 zie aldaar 97 opnameruimte 99 atoom- deeltje 101 navigatiemiddel 103 vor- deren 105 buideldier 107 doen blijken 109 ar 111 vlek 114 sprookjesfiguur 117 in orde 120 pers. vnw. 121 met dank 122 zangnoot 123 rondhout.


74 75 80 88 96 100101 108109 89 81 90 97 102103 76 82 91 98 104105 110111 112113 114115 119120 124125 © www.puzzelpro.nl 84 28 77 17 68 9 72 125 49 113 121122 126 116117 123 118 83 92 84 93 99 106107 85 94 77 86 95 78 87 79


12345 67 891011121314151617 18


19 22 28 33 39 40 45 46 51 56 62 66 68 69 70 71 57 63 58 52 47 53 59 64 67 72 73 29 34 41 23 30 35 42 48 54 60 65 61 36 43 49 55 37 44 50 24 25 20 26 31 32 38 21 27


december 2015


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65