This page contains a Flash digital edition of a book.
VETERANEN GEZOCHT VOOR 4 EN 5 MEI


Herdenken en vieren van vrijheid onlosmakelijk verbonden met veteranen


Op 4 mei herdenkt Nederland alle burgers en militairen die in het Konink- rijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of zijn vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Veteranen zetten zich wereldwijd in voor vrede en vrijheid. Beide dagen zijn daarom onlosmakelijk verbonden met veteranen. Het erecouloir bij de Nationale Herdenking op de Dam bestaat onder meer uit twee pelo- tons veteranen. En op 5 mei gaan veteranen op alle Bevrijdingsfestivals in gesprek met festivalbezoekers over vrijheid, omdat zij weten dat deze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Voor beide dagen zijn we op zoek naar veteranen. Interesse gewekt? Lees dan vooral verder!


Het erecouloir op 4 mei Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam vormen veteranen het erecou- loir van het Paleis op de Dam tot aan het Nationaal Monument op de Dam. Hiermee is zichtbaar dat ook jongere generaties veteranen – in navolging van de generatie die de oorlog meemaakte – zich onder soms zeer gevaarlijke omstandigheden hebben ingezet voor internationale vrede, vrijheid en veilig- heid. Het Veteraneninstituut (Vi) en het Veteranen Platform (VP) zoeken naar veteranen die in het erecouloir de Neder- landse veteranen vertegenwoordigen.


Veteranen die zijn aangesloten bij een vereniging melden zich via hun ver- eniging aan. Veteranen die niet zijn aangesloten bij een vereniging, melden zich aan via het Vi. Het erecouloir is een zo goed mogelijke afspiegeling van de Nederlandse veteranen (alle krijgs- machtdelen, verschillende uitzendin- gen en leeftijden en zowel mannen als vrouwen). Ook de persoonlijke motiva- tie is belangrijk.


Speeddaten op 5 mei Op 5 mei, als heel Nederland stilstaat bij vrijheid, kunnen festivalgangers op alle


Bevrijdingsfestivals in gesprek met een veteraan. Vanuit een speciaal ingerichte Vi-speeddate-tent, stellen festivalbezoe- kers – jong en oud – vragen aan vetera- nen en ze staan samen stil bij het thema vrijheid. Een moeder legt het op een van de vorige edities uit aan haar zoontje: “Het is goed dat we plezier hebben op het Bevrij- dingsfestival, maar je moet ook weten waarom we Bevrijdingsdag vieren. En dat kun je aan deze veteranen vragen. Ga maar naar binnen en ga maar vragen wat oorlog is.”


Aanmelden


Meer informatie over de activitei- ten op 4 en 5 mei of direct aan- melden? Alle informatie staat op veteraneninstituut.nl/4-5-mei. Aan deelname zijn strikte voor- waarden verbonden! Het erecouloir en speeddaten met veteranen worden in samenwer- king met het Nationaal Comité 4 en 5 mei georganiseerd.


december 2015 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65