This page contains a Flash digital edition of a book.
Operatie Market Garden: briljant of belabberd idee?


Britse parachutisten worden onder geleide van Duitse militairen als krijgsgevangenen afgevoerd. Een tweetal Duitse militairen op de voorgrond kijkt toe. Arnhem, 19 september 1944. Foto: NIMH


Een vindingrijke operatie die het ‘eeuwige’ Duitse Rijk de fatale dolkstoot zou bezorgen? Of een grandioze blunder die de oorlog in West-Europa met maanden verlengde? De experts dubben er nog steeds over. Operatie Market Garden liep uiteindelijk mis. Tegelijk echter ontkent vrijwel niemand dat het een vindingrijk en gedurfd plan was. De verbazing overheerste toen veldmaarschalk Bernard Mont- gomery in september 1944 met het vermetele plan op de proppen kwam. Monty stond immers bekend als voorzich- tig en methodisch. ‘Als de vrome geheelonthouder Mont- gomery stomdronken het hoofdkwartier was komen bin- nenwaggelen’, schreef de Amerikaanse topgeneraal Omar Bradley later, ‘zou ik minder verbaasd zijn geweest.’


8 SEPTEMBER 2014 Door: Christ Klep O


peratie Market Garden was opgebouwd uit enerzijds een serie luchtlandingen en ander- zijds een grondoffensief. De geallieerden waren begin september bij de Belgisch-Neder- landse grens aanbeland. Drie luchtlandingsdivisies (101st en 82nd US Airborne en 1st British Airborne) moesten nu de rivier- en kanaalovergangen op de as Eindhoven- Nijmegen-Arnhem overmeesteren. Daarmee werd als het ware een luchtlandingstapijt uitgerold. Een compleet Brits legerkorps zou over dat tapijt oprukken. De airbornes waren lichtbewapend. Tegen een serieuze (pantser)aanval maakten ze sowieso weinig kans. Daarom was het tijdschema krap: binnen twee tot vier dagen moest het legerkorps aan het IJsselmeer staan, onderweg de airbornes uit hun benarde posities bevrijdend. Als


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65