This page contains a Flash digital edition of a book.
Re-enactment tot in de details


Bosniëveteraan Chris Boersma (42) zal tijdens zeventig jaar Market Garden met zo’n dertig man van zijn re-enactment- groep anderhalve week de bivak opslaan op het basecamp in Veghel. Daar vervullen ze de rol van een Amerikaanse luchtlandingsdivisie. Het is acteren, maar wel realistisch: van uniform tot wapen, van bevelstructuur tot rang of ‘gevechtshandelingen’, alles is zo authentiek en natuurge- trouw mogelijk. Boersma heet tijdens de re-enactment dan ook heel Amerikaans John. Boersma is pas sinds mei actief als re-enactmentacteur, maar nu al razend enthousiast. “De eerste keer, in Nederweert, stond ik daar met een smile van oor tot oor. De saamhorigheid in de groep is heel groot, ik proefde meteen weer helemaal de Defensiesfeer.” Boersma vertelt dat hij achteraf spijt heeft dat hij in 2001, vier jaar na zijn missie in Bosnië, uit dienst is gegaan. Hij heeft vooral heimwee naar de discipline en die saamhorigheid. Zijn groep speelt, aangevuld met andere re-enactmentgroepen, kleine veldslagen of gevechtshandelingen na, zoals bijvoor- beeld een roadblock op de Duitsers veroveren. “Dat gaat dan met veel gedoe en ‘geweld’”, zegt Boersma lachend. “Uiter- aard schieten we met losse flodders en we houden de veilig- heid goed in de gaten. De meeste jongens in mijn groep zijn ex-militairen, dus die kunnen de gevechten natuurgetrouw naspelen. Ze zullen er geen overdreven en onnatuurlijke show van maken. Dus als ze ‘dood’ moeten neervallen, zul- len ze niet eerst nog heel dramatisch vijf meter doorlopen voordat ze heel langzaam in elkaar zakken.” Boersma bena- drukt dat het niet zomaar een toneelstukje is, het is bepaald


Re-enactor en Bosniëveteraan Chris Boersma. Foto: Jan Peter Mulder


geen kinderspel. Ze krijgen van tevoren wel degelijk mili- taire lessen, onder meer in marcheren, wapenonderhoud en gevechtshandelingen. Altijd van die Duitsers winnen is er dus niet bij, want dat is, helaas, niet realistisch. “We zijn heel serieus bezig met het spel. Het is toch de bedoeling om te laten zien hoe het er destijds aan toeging. Op de kampe- menten, blijven we, zolang er publiek is, ook voor de tent volledig in onze rol. Maar als iedereen naar huis is, komt er misschien wel een potje bier op tafel, met een patatje.”


Living history van de Prinses Irene Brigade


Negen dagen leven als in 1944. Samen met negentien andere mannen dompelt Bosniëveteraan Erik de Bruin (50), majoor bij de Koninklijke Landmacht, zich onder in de historische rol van de Prinses Irene Brigade tijdens Market Garden. Maar het is geen re-enactment. De Bruin: “Wij noemen het liever living history dan re-enactment, het


Erik de Bruin in zijn rol van onderofficier bij het gemobiliseerde leger van ‘39-’40. Foto: privécollectie Erik de Bruin


gaat veel verder: wij blijven die negen dagen namelijk 24 uur per dag volledig in onze rol. Alles gaat conform 1944, de uniformen, de wapens, de bivaks, de voertuigen, tot de sigaretten en de Engelse rantsoenen aan toe. Zo geloof- waardig mogelijk.” De Bruin vervult de rol van sergeant-majoor bij de Prinses Irene Brigade en heeft zijn peloton op de Harskamp serieus getraind, met heel veel exercities. “De eenheid treedt tijdens de herdenking van Market Garden op als een regulier legeronder- deel en moet daarom ook volgens de gebruikelijke militaire bevelstructuur handelen”, verklaart De Bruin. “Dat vereist niet alleen militaire discipline van de vrijwilligers, maar ook enige kennis van de krijgsgeschiedenis.” Een grote interesse in de militaire geschie-


denis is ook wat hem drijft om ieder jaar weer in zijn ‘rol’ te kruipen. “Sinds elf jaar doe ik dit uit pure hobby, je leert er veel van en je kunt beleven wat Jan Soldaat moet hebben meegemaakt, bijvoorbeeld hoe zo’n wollen uniform voelt en hoe het is om met volle bepak- king te lopen”, aldus De Bruin. “Daar- naast is het heel prettig om gelijke geesten te treffen, mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Het peloton is er helemaal klaar voor en verheugt zich erop. Het enige wat straks nog mis kan gaan, is dat er op het laatste moment mannen afhaken. Je werkt toch met vrijwilligers.”


Informatie over het programma van de herdenking van Market Garden staat op pag. 18 en 19.


SEPTEMBER 2014


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65