This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win Airborne Doeboek!


Deze maand stelt de Gemeente Ede tien exemplaren van het Airborne Doeboek, dat ter gelegenheid van zeventig jaar Market Garden gemaakt is (zie pag. 18 en 19), beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


D O E B O E K A I R B O R N E


Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel 70 1944-2014 1944-2014


Wat gebeurde er in 1944 allemaal tijdens de Slag om Arnhem? Ga op zoek naar sporen in Ede, Arnhem, Overbetuwe en Renkum! Vol spannende verhalen, weetjes, puzzels en doedingen... Over helden en heldendaden


€ 4,95 twv 70


Als u de kruiswoordpuzzel hiernaast hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 9 oktober op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 7a’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl. Vergeet dan niet uw adres te vermelden. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 5a en 5b De oplossing van prijsvraag 5a in Check-


point 5-2014 luidt Hummingbird. Een exemplaar van het boek Leiderschap onder vuur gaat naar W.C. Tilstra uit Heerhugowaard, R. Anthonio uit Beek en K. Hoefnagel uit Urk. Een exemplaar van het boek Danger Close gaat naar L. Hoffies uit Nijmegen, P. Cool uit Dordrecht en R.M. Leenen uit Weert. De oplossing van prijsvraag 5b luidt Tatort. Een exemplaar van de dvd Franz Ferdinand: Der Angriff gaat naar H.G. Snoodijk uit Hengelo, M.M. van Sprundel uit Woensdrecht, G. Heesakkers uit Maarheeze en R. Zwiggelaar uit Tzum.


30 SEPTEMBER 2014


Horizontaal: 1 effect 6 soort hond 12 losgerafelde draad 13 pl. in Noord-Holland 14 eerst- komende 16 draaikolk 18 eikschiller 19 boksterm 20 vochtig 22 voordat 24 lidwoord 25 gebogen been 27 naam 29 bitterheid 30 de dato 31 raamscherm 33 een weinig 35 titel 37 nachtvogel 38 deel v.e. auto 39 bijbelse figuur 40 de onbekende 41 pl. in Gelderland 42 optreden 44 rooms-katholiek 45 paling 47 telwoord 50 jong dier 52 sluis 54 op grote afstand 56 familielid 58 laatstleden 59 muziekinstrument 61 verlegenheid 64 blijkens de akten 65 alleenzang 66 roofvo- gel 68 vakantieganger 69 Europeaan.


Verticaal: 1 pl. in Duitsland 2 deel v.d. bijbel 3 Spaanse titel 4 lof bewijzen 5 een zekere 7 teer 8 verheven stand 9 grappenmaker 10 in memoriam 11 inkomen 15 gees- telijke 17 koordans 18 roem 19 insect 21 ter inzage 23 uitstalkast 24 en andere 26 kledingstuk 27 lompe vrouw 28 slingerplant 29 Greenwichtijd 30 mager 32 bejaard 34 etcetera 36 recht vaarwater 41 oude lengtemaat 43 buisverlichting 46 spil 48 bijbelse figuur 49 hevig 51 als onder 52 kasteel 53 maand 55 verbond 57 hemellichaam 59 insect 60 woud 62 ik 63 water in Utrecht 65 selenium 67 zangnoot.


1


2 3 4 5 12 14 15 20 25 30 37 40 45 46 52 58 65 68


© www.puzzelpro.nl 55 9 52 18 36 4


38 20 6 34 69 23 69 59 53 60 41 47 48 54 61 62 66 49 55 63 67 21 26 31 32 38 42 43 50 51 56 64 57 27 16 17 22 23 28 33 34 39 44 29 35 36 18 24


6 7 8 9 10 13 19


11


57 37 59 27 62 17 54 1 68 24 67


,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65