This page contains a Flash digital edition of a book.
KTZA B.D. FRANK MARCUS VIJF JAAR DIRECTEUR VETERANENINSTITUUT


‘Ik heb het gevoel dat dit mijn roeping is’


Met nog twee jaar voor de boeg, kijkt de inmiddels afgezwaaide kapitein ter zee van administratie Frank Marcus over het algemeen tevreden terug op vijf jaar als directeur van het Veteraneninstituut. Maar naast de hoogtepunten en zijn ambities voor de toekomst, benoemt hij ook zijn zwakke plek. “Ik kan moeilijk nee zeggen.”


Door: Fred Lardenoye “B


ij mijn aantreden heb ik wel eens geksche- rend gezegd dat ik pas tevreden zou zijn


als een veteraan elke dag wel ergens een veteranenfeestje kan bijwonen. Ik denk dat we inmiddels een heel eind gekomen zijn. Je hebt vetera- nencafés, ontmoetingscentra, meer dan driehonderd gemeenten die iets doen met lokale veteranendagen, de Nederlandse Veteranendag, her- denkingen zoals in Roermond en we zijn 4 en 5 mei verder aan het uit- bouwen. Kortom, talloze mogelijk- heden om als veteraan vele malen per jaar naar diverse hoogtepunten toe te leven”, concludeert Frank Marcus (58) tevreden. Maar de directeur van het Veteranen- instituut (Vi) is realistisch genoeg om daar gelijk een kanttekening bij te plaatsen. “Ik snap best dat in een periode waarin budgetten onder druk staan, je in redelijkheid niet mag verwachten dat Defensie dat allemaal op zich blijft nemen. Dat betekent dat wij creatief moeten zijn en externe bronnen moeten aanbo-


22 SEPTEMBER 2014


ren om dat scala aan activiteiten in stand te houden. Op de zorg moeten we geen euro beknibbelen, want een veteraan met klachten moet maxi- maal geholpen worden. Maar wat andere faciliteiten betreft, groeien de bomen niet meer tot in de hemel.”


Erkenning, waardering én zorg Het is tegelijkertijd aanleiding om


een van de minpunten te benoemen uit zijn vijf jaar als directeur van het Vi. “Mijn frustratie is dat er zoveel mooie initiatieven in veteranenland zijn die het ondersteunen waard zijn, maar waarvoor geen geld is, ondanks al het goeds dat met name door het vfonds al wordt gedaan. Initiatieven zoals het veteranenverblijf in Bosnië van oud-Dutchbatter Rob Zomer en van Libanonveteraan Ben Dekker met een Time Out-concept voor veteranen in Spanje. Je doet ze tekort en daar heb ik moeite mee. Ook al omdat ik slecht ben in het nee zeggen.” Over de nadelen van die laatste eigenschap is Marcus eerlijk. “Men- sen hebben daar wel last van gehad de afgelopen vijf jaar. Aan de andere


kant zeg ik: we zijn een heel eind opgeschoten.” Hij wijst erop dat bij zijn aantreden de zorg een terrein was waar het Vi zich niet mee bezig wilde houden, terwijl er wel maat- schappelijk werkers in dienst waren. “Je kunt dan wel roepen dat het Vi er niet is voor de zorg, maar je hebt er gewoon mee te maken. Ik heb ervoor gekozen om te participeren in de stuurgroep van het LZV (Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen; red.). Dat heeft ons veel extra werk opge- leverd, maar het heeft ook een hoop gebracht: een volwaardig pakket op het gebied van erkenning, waarde- ring en zorg. Op al die punten zijn we aanspreekbaar. Ik ben dan ook blij dat Defensie voor ons gekozen heeft met het Veteranenloket, want andere partijen waren daar ook graag voor in aanmerking gekomen.”


Veteranenloket Het Veteranenloket noemt Marcus,


met de Veteranenwet en het Vetera- nenbesluit, de belangrijkste ontwik- keling op veteranengebied van de laatste vijf jaar. “Door dat team van


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65