This page contains a Flash digital edition of a book.
Check In


mijn best om bij de herdenkingsbijeenkomst bij het monument de Oversteek aanwezig te zijn. Zoals de naam al doet vermoeden, herinnert dit nu weer op de oude plek aan de dijk teruggekeerde monument aan de oversteek van Amerikaanse militairen van de 82nd Airborne Division over de Waal onder een spervuur aan kogels en mortiergranaten van de Duitsers. Het monument was enige tijd verplaatst naar het ter- rein van de Nijmeegse school De Oversteek vanwege de bouw van de nieuwe stadsbrug, precies op de plek waar de Amerikanen nu zeventig jaar geleden hun huzarenstukje uithaalden. Ik ben blij dat ik zo’n jaar of acht geleden een verontruste Nijmeegse burger heb kunnen helpen toen bleek dat de toenmalige Nijmeegse bestuurders nauwelijks oog hadden voor dit belang- wekkende historische verleden. Het zag ernaar uit dat de nieuwe brug een naam kreeg die zou verwijzen naar het heel wat minder roemruchte Romeinse verleden van mijn stad. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de nieuwe stadsbrug heet nu De Oversteek en is daarmee het grootste oorlogsmonument van Nederland en mis- schien wel van de wereld. Een passend eerbetoon aan wat op zijn minst een van de meest heldhaftige acties uit de militaire historie is geweest. Voor wie daar beeld en geluid bij wil krijgen, is er de film A Bridge Too Far, hoewel de opnames van de oversteek op een andere locatie plaatsvonden. Vijf jaar geleden, bij de viering van 65 jaar Market Gar- den, namen nog enkele Amerikaanse veteranen deel aan de door de sterke stroming van de Waal altijd wat onrustige oversteek. Dat zit er dit jaar niet meer in en gevreesd mag worden dat het überhaupt de laatste her- denking zal zijn waarbij nog enkele helden van weleer aanwezig zullen zijn. Het gedoe rond de naamgeving van de brug toont aan dat dit soort herdenkingen, inclusief het nabootsen van de militaire operaties van destijds, in de toekomst alleen nog maar belangrijker zullen worden.


A Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


ls inwoner van Nijmegen heeft Market Garden voor mij natuurlijk extra betekenis. De stad viert al sinds jaar en dag de bevrij- ding op 20 september en elk jaar doe ik


Inhoud


8 4 Check Up Korte nieuwsberichten


8 Operatie Market Garden Briljant of belabberd idee?


13 De Wereld volgens Wecke Column drs. Leon Wecke


14


Herdenking Market Garden Jonge veteranen als vrijwilliger


18 Market Garden groots herdacht Programma


20 Indiëveteraan schrijft boek Traumatische herinnering


22 Directeur Veteraneninstituut Interview Frank Marcus


27 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


82nd Airborne Divisionveteraan James Megellas draagt het bord voor de Nijmeegse stadsbrug tijdens de Marget Garden herdenking in 2009. Foto: William Moore


2 SEPTEMBER 2014


28 Checkboek Boekenrubriek met o.a. De Veteraan


`


Foto: NIMH


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65