This page contains a Flash digital edition of a book.
zonden stuk van Zevenbergen en hoop dat er inderdaad zoveel ruggengraat is bij de huidige Nieuw-Guineaveteranen om bij de volgende veteranendag mas- saal verstek te laten gaan, dit als bood- schap aan de politiek die zich destijds kapot had moeten schamen voor haar optreden. Met deze houding in het ach- terhoofd ben ik nooit van plan geweest om naar Den Haag te gaan.


J.J. Hansen, Hoorn Morgenster (6)


Nieuw-Guineaveteranen moeten vol- gend jaar wel meedoen aan het defilé. Het zou natuurlijk geweldig zijn als de Morgenster officieel erkend zou wor- den als regimentsvlag, maar buiten dat kunnen we ook op een andere manier met deze vlag defileren. Namelijk door de Morgenster op de rechterbovenarm van de blazer vast te naaien (rechts omdat het defilé aan onze rechterkant wordt afgenomen). Immers: niet mee defileren, is wederom bakzeil halen ten koste van onze persoonlijke vrijheid en vriendschap met de Papoea’s. Indonesië heeft met die persoonlijke vrijheid en vriendschap niets te maken.


Henri Fredriksz, Nieuw-Beijerland


Vrij reizen De studenten krijgen vrij reizen, wij mannen van 89 jaar die ruim 3 jaar ver- plicht in Nederlands-Indië zijn geweest, zouden dit graag met de studenten willen delen. Wij hadden die mogelijk- heid niet, ik had nog naar de mts wil- len gaan. Maar de regering had andere plannen. Wij moesten het vaderland dienen en hadden het geluk dat wij er van terug mochten komen. Het zou volgens mijn idee niet meer dan billijk zijn. Vroeger zei men: gelijke monniken gelijke kappen. Ik dien dit niet alleen voor mij in, maar voor al mijn vrienden die als zij het mogen beleven volgend jaar allen 90 jaar worden.


H. Broekhuizen, Alkmaar Bedankt Vi


Graag wil ik John Serton en alle betrok- kenen (vrijwilligers en andere mede- werkers van het Veteraneninstituut) bedanken voor de perfecte verzorging rondom de Vierdaagse. Ik hoop dat er nog meer veteranen volgend jaar mee


Hans van den Boogaard (l) en John Serton. Foto: privécollectie Hans van den Boogaard


lopen. Bijvoorbeeld bij het Vi, de Dutch Military Veterans, de UNIFIL-wandel- groep of andere veteranenorganisaties. Dus loop mee veteranen, met de vier- daagse in 2015!


Hans van den Boogaard, Eindhoven Veteranendag


De tiende veteranendag op het Malie- veld te Den Haag was een groot suc- ces. Alleen bevreemdde het mij (en vele anderen) dat door vrijwilligers de aangeboden witte anjer op het rechter


revers werd gespeld. Bij het afnemen van het defilé bleek dat onze koning Willem-Alexander de anjer op het lin- ker revers droeg. Ook premier Rutte en de heer Boele Staal droegen de anjer op het linker revers. Het dragen van de anjer links is nog altijd een eerbetoon aan wijlen prins Bernhard en dat moet zo blijven. Hopelijk is deze misser eenmalig en kunnen veteranen bij een volgende gelegenheid de witte anjer dragen op het linker revers.


Gerard Peters, Veenendaal


De anjer wordt opgespeld tijdens veteranendag 2011. Foto: WilliamMoore SEPTEMBER 2014 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65