This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check ‘Leef ik morgen nog?’


Voor Suezveteraan Bennie Vos leek het zo eenvoudig; een paar jaar bij de marine als wasbaas gaan varen en dan veel geld sparen voor een bardancing. Tot 9/11 een dikke streep door de rekening haalde.


Door: Anne Salomons, foto: Karin Stroo B


ennie Vos had het allemaal prima uitgedacht. Hij voer over vele wereld- zeeën en spaarde goed. “De eerste twee en half jaar waren super, de mooi- ste jaren van mijn leven”, benadrukt hij. “Met Hr.Ms. Jacob van Heems- kerck lagen we in september 2001 bij Schotland toen we op televisie zagen


dat er twee vliegtuigen in de Twin Towers vlogen. Toen er ook nog één het Pentagon in vloog, dacht ik: dit zou weleens een derde wereldoorlog kunnen worden.” Vos begint hem echt te knijpen wanneer de dag daarop een Amerikaans fregat met een gigantisch grote Amerikaanse vlag langszij komt, als een soort steunbetuiging. “Ik wist dat we iets heftigs tegemoet gingen.” De bemanning wist niet precies wat er op dat moment in de wereld speelde. Door de officieren werden ze niet op de hoogte gebracht.


Artikel 5 “Op een gegeven moment trad artikel 5 van de NAVO in werking, dat zegt dat een


aanval van buitenaf op een van de bondgenoten een aanval op allen is. Na een week was bekend wie de vijand was en moesten we opstomen naar het Suezkanaal om te gaan patrouilleren. Meteen werd onze communicatie aan banden gelegd en werden we van de buitenwereld afgesloten: geen e-mail, geen telefoon, de biertaps gingen dicht, er werden geen films meer vertoond. Het werd meteen grimmig aan boord.” Vos trok zich terug in zijn wasserij. De alarmbellen gingen pas echt luid voor hem rinkelen toen hij moest oefenen met een langeafstandsmitrailleur (FAL) en met scherp schieten op de golven. “Dat deden we voorheen nooit, heel onge- bruikelijk, altijd oefenden we met zijn allen met de uzi of de Glock. En opeens dacht ik aan het fregat USS Cole dat een jaar daarvoor door een rubberbootje met explosieven bij Jemen was opgeblazen. Was ik aan het oefenen om op zo’n rubberbootje te knallen? En ik begon me af te vragen, leef ik morgen nog? Ik was niet bang voor aanvallen vanuit de lucht, maar rubberbootjes, daar hadden we eigenlijk geen verweer tegen.” Vanaf dat moment begon Vos door te draaien, hij trok zich steeds meer terug, werd agressief, en weigerde opdrachten uit te voeren. “Ik zat in mijn eentje in de wasserij me helemaal op te vreten. Ik werd ook spontaan kaal”, aldus Vos. “Op een gegeven moment werd de acute dreiging minder en ging de missie Operation Direct Endeavor over in Operation Active Endeavor en werd het patrouillegebied vergroot van het Suezkanaal naar het hele Middellandse Zeegebied.”


Naam en leeftijd: Bennie Vos (40) Rang en functie: matroos 1, wasbaas Uitzending: Suezkanaal (Operation Direct Endeavor) Is nu:


afgekeurd Hobby’s:


muziek en koken Hekel aan: stropers op groot wild zoals leeuwen


Beste oorlogsfilm: Master and Commander


Medaille via de post De Van Heemskerck werd afgelost door een ander fregat en keerde januari 2002


terug naar Den Helder. Vos: “Daar geen enkel ceremonieel ontvangst, geen medail- les opgeprikt, geen orkesten op de kade, niks. Terwijl die jongens van het fregat dat ons had afgelost wel alle erkenning en publiciteit kregen. Ja, twee jaar later kreeg ik zo’n NAVO-medaille via de post opgestuurd. Op de bijgestuurde brief en oor- konde staat Operation Active Endeavor, maar het was toch echt Direct Endeavor. Moest onze missie in de doofpot?” Inmiddels zit Vos thuis met een posttraumatische stress stoornis. Die bardancing die hij ooit voor ogen had, is niks geworden, maar zodra het lukt, verkast hij naar Afrika. “Om de leeuwenpopulatie te beschermen, daar heb ik mijn hart aan verpand.”


Na de aanslagen van 9/11 werd er een NAVO-missie op touw gezet op basis van de reeds in de Middellandse Zee aanwezige vlootverbanden. Die missie kreeg de naam Direct Endeavor, maar deze naam werd al snel vervangen door de missie- naam Active Endeavor.


SEPTEMBER 2014 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65