This page contains a Flash digital edition of a book.
Monumentaal


Foto: Martin Roemers


Op 4 juli 2012 werd op de Willem Lodewijk van Nassau- kazerne een monument onthuld ter nagedachtenis aan de in Afghanistan gesneuvelde Mark Leijsen. Het monument staat bij een trainingsfaciliteit voor het opsporen van improvised explosive devices (IED’s). Sergeant-majoor Leijsen sneuvelde op 7 september 2009 door een aanslag met zo’n IED. Op de plaquette staat de tekst: ‘Sergeant-major Mark Leijsen. Com- bat Engineer and Counter IED Specialist. Royal Netherlands Army. 15 October 1964 – 7 September 2009’. Het monument is een kopie van de versie die op Kamp Holland stond.


Op 15 oktober 2009, op de dag dat Leijsen 45 jaar geworden zou zijn, werden op Kamp Holland in Uruzgan de IED-trai- ningslane naar hem vernoemd en de plaquette in het oefen- lokaal onthuld. Op deze trainingslane leerden militairen hoe ze IED’s tijdig kunnen herkennen en onschadelijk maken. De Mark Leijsen C-IED Trainingslane droeg de naam van de sergeant-majoor omdat hij een expert was op het gebied van de strijd tegen IED’s.


SEPTEMBER 2014


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65