This page contains a Flash digital edition of a book.
Jaarthema Veteraneninstituut VETERANEN OP DE ARBEIDSMARKT


periode Nederlandse militairen gewond, een commandant van de genie pleegde zelfmoord en Van Dun moest een F-16-piloot bergen die was neergestort. “Er werd vooraf gespro- ken over een wederopbouwmissie, maar toen we aankwamen, merkten we gelijk de vijandelijke sfeer. Bin- nen tien minuten landde er een mor- tier in de tuin. Tijdens patrouilles merkten we soms dat de bevolking zich tegen ons keerde, maar dat kun je ze niet kwalijk nemen. Die men- sen zijn zo arm en niet geschoold, die zijn gemakkelijk beïnvloedbaar door bijvoorbeeld de taliban. De wederopbouw was minimaal. We hebben wel schooltjes getimmerd, maar die konden we een week later weer blussen. Misschien is de bevol- king een veilig gevoel geven ook een vorm van wederopbouw, dat is wel gelukt. Maar ik ging daarnaartoe met het idee om mensen te helpen, dat is ook wat ons werd voorgehouden met het woord wederopbouwmissie. We waren zo jong en naïef toen we gingen. Mijn vader zag ons de bus in stappen. Een generaal zei toen: ‘Deze


mannen gaan de wereld verbeteren.’ Mijn vader zei later: ‘Ik zag een bus vol kinderen, maar zie maar eens een bus vol mannen van in de dertig te krijgen die dit willen doen.’” Thuis had Van Dun het gevoel dat er iets niet goed zat en dat gaf hij aan bij Defensie. “Ik was er op tijd bij en heb het feit dat ik dingen heb moeten doen waarin ik mijzelf achteraf niet herkende nu een plek kunnen geven. Daarna heb ik me op iets positiefs gericht, het negatieve losgelaten. Dat positieve is voor mij de kunst.”


Genieten van kunst In de galerie staat moderne en


klassieke kunst, van hedendaagse kunstenaars. Van Dun gaat zelf op zoek naar nieuwe ontdekkingen. “Gewoon googelen of via kunste- naars of klanten. En overal waar ik kom, bezoek ik de galeries. Het commerciële aspect en het verstand van kunst, bijvoorbeeld inschatten of iets technisch ook goed in elkaar zit, heb ik allemaal gaandeweg in de praktijk geleerd. Onze collectie is nog steeds in ontwikkeling. We


kijken waar de interesse ligt, maar willen ook vernieuwend zijn.” Bij de start van de galerie was het lastigste om buitenlandse kunstenaars over te halen om hun werk op te sturen naar Nederland. “Die kenden ons niet. Dan moet je echt contact leggen, veel skypen en goede contracten maken om het vertrouwen te wekken.”


‘De wederopbouw in Afghanistan was minimaal’


Hij vindt het belangrijk een breed publiek te laten genieten van kunst. “De deur van de galerie staat altijd open, er is letterlijk geen drempel. Iedereen komt hier binnenlopen en dat vind ik leuk. Het mooie van kunst is dat je veel interessante men- sen ontmoet, die open staan en zich ergens in willen verdiepen.”


SEPTEMBER 2014 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65