This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck Websites Market Garden Door: Wim van den Burg


In de maand september wordt er in Nederland uitgebreid bij stilgestaan dat op zondag 17 september 1944 de grootste militaire luchtlanding uit de geschiedenis, operatie Market Garden, plaats- vond. Voor de redactie aanleiding op zoek te gaan naar websites die aandacht aan dit feit besteden.


D


e eerste website die we bezochten, was die van de Stichting Airborne Herdenkingen


(www.airborne-herdenkingen.nl). Hier vindt u alle informatie over de Airborne herdenkingen en gerela- teerde activiteiten ter nagedachtenis aan de Slag om Arnhem in de regio Arnhem, Oosterbeek, Ede en Driel. Al die verschillende activiteiten vindt u met een afbeelding terug op de startpagina. Een klik met de muis op de afbeelding is voldoende voor de detailinformatie over die activi- teit. Verder is er op de website onder meer informatie te vinden over de doelstelling van de stichting, waarom wordt herdacht en wat precies wordt herdacht.


Herdenken en herinneren De tweede website die we bezochten,


was die van de Stichting Operation Market Garden 2014(www.omg2014.nl). In 2009 hebben verschillende par- tijen in het kader van 65 jaar herden- ken samengewerkt om aandacht te schenken aan herdenken en herinne- ren langs de Market Gardenroute van weleer. Dit initiatief heeft in 2011 een vervolg gekregen in de vorm van het masterplan Operatie Market Gar- den 2014. Het enthousiaste platform van deelnemers richtte de stich- ting op om uitvoering te geven aan het masterplan. Op de wat drukke startpagina van de website is al de nodige informatie beschikbaar over het programma dat de stichting aan- biedt. Daarnaast is er informatie te vinden over de initiatiefnemers, de deelnemers aan het platform en een groot aantal sponsoren. In de rubriek Plannen in uitvoering is een link te vinden naar de official trailer van de stichting en dat is echt een aanrader.


Het accent van de informatie op de website ligt op de inhoud van het programma. Informatie over operatie Market Garden zelf is er ook, maar is bescheiden van aard.


Achtergronden De website van Ramon van der Meer


(www.operatiemarketgarden.nl) is meer gericht op de achtergronden van de operatie. Zijn ambitie met de website is kort en helder weerge- ven wat Market Garden is geweest. Verwacht geen uitgediepte verhalen over de slag. Wel zet hij met een aantal rubrieken een beeld neer van hetgeen zich destijds in Nederland heeft afgespeeld. In de rubriek De Slag vindt u de slag op de kaart, het verhaal van Market Garden, de slag- orde van de eenheden en de wapens en uitrusting. Op de website is ook veel fotomateriaal te vinden, onder meer van de hoofdrolspelers. Een heel interessante en leuk uitgebeelde rubriek is Boekenkast. Niet alleen vindt u daar de covers van boeken, maar ook de informatie die een korte schets geeft van de inhoud. Het ISBN-nummer is handig als je het boek in de bibliotheek wilt opzoeken en het wil aanschaffen in de boeken- winkel. De rubriek Muziek ten slotte brengt je terug in de tijd.


Nieuws De laatste websites die we onder de


aandacht willen brengen, zijn die


van 70 jaar Operation Market Garden (www.marketgarden70.nl) en www.wegnaardebevrijding.nl. De eerste is een initiatief van het vfonds en de Stichting Liberation Route Europe en maakt deel uit van de campagne Ooggetuigen gezocht. Mediapartners Wegener Nieuwsme- dia, Omroep Gelderland en Omroep Brabant bieden gezamenlijk via de tweede site een wereld van nieuws en achtergrondinformatie.


SEPTEMBER 2014 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65