This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek


Bijdrages: Bart Hetebrij, Christ Klep, Anne Salomons en Jan Schoeman


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


van de Koninklijke marine, tevens de commissie voor tactische indoctrinatie.’ Het zal niet iedereen onmiddel- lijk duidelijk zijn om wat voor soort werk het hier alle- maal gaat.


Marine-nostalgie voor happy few


Recent verscheen onder redactie van oud-marine- officier S.G. Nooteboom Maar met Hoop en Moed Bezield... Herinneringen aan de Koninklijke Marine 1950 – 1975, een boek waar- van overigens de titel is ontleend aan het Adelbor- stenlied. De auteurs hebben geprobeerd de essentie van het naoorlogse marineleven vast te leggen. En daarmee zijn tegelijk de sterke en zwakke kanten van het boek


combinatie HOD en subspe- cialist is binnen de marine organisatorisch goed te doen, maar bij FOST gaf dit weer organisatorische problemen. Maar ook dat was oplosbaar. Na deze plaatsing werd het stafofficier artillerie bij het ANTAC/COTADO, het analyse en tactisch centrum


Resumerend: voor diegenen die de beschreven periode zélf hebben meegemaakt en die goed zijn ingevoerd in de marinecultuur is dit boek één groot feest van herkenning. Het is bovendien goed geïllus- treerd en fraai uitgegeven. De geïnteresseerde buitenstaan- der die echter op zoek is naar een makkelijk toegankelijke naoorlogse KM-geschiedenis heeft met Maar met Hoop en Moed Bezield een verkeerde titel in handen. (JS)


Maar met Hoop en Moed Bezield... Herinneringen aan de Koninklijke Marine 1950 – 1975 – S.G. Nooteboom (red.) 104 pagina’s,


rijk geïllustreerd € 19,95 (veteranenprijs € 15,-; zie pag. 60) Uitgeverij Lanasta, Emmen (tel: 0591-618747) www.lanasta.com ISBN 9789086161423


De Antillen in de Tweede Wereldoorlog


Als we het over de Tweede Wereldoorlog hebben, denken we meestal aan de Duitse bezetting van Neder-


De Veteraan


genoemd. Sterk, omdat de auteurs beschikken over een fenomenale kennis uit de eerste hand op vooral opera- tioneel en militair-technisch gebied. Zwak, omdat het boek minder aandacht besteedt aan het sociale leven aan boord, maar vooral omdat het is geschreven vanuit het perspectief van de officier en daarmee goed- deels voorbijgaat aan de leef- wereld van schepelingen en onderofficieren.


Dat alles leidt tot een speci- alistisch werk dat niet voor iedereen even toegankelijk is. Wat bijvoorbeeld te den- ken van een passage als: ‘De


28 SEPTEMBER 2014


Een bermbom in Afghanistan maakte in één klap een einde aan de uitzending van scherpschutter Meindert Oosting, de hoofdpersoon in de roman De Veteraan van Johan Faber. Oosting is fysiek en psychisch verwond en slijt zijn dagen in een hutje aan de rand van het gehucht Neerlo. Niemand in het dorp weet dat hij een oorlogsheld is en de hoogste dapperheidsonderscheiding heeft gekregen. De dorpsbewoners zien hem als een zwijgzame zonderlinge figuur die hele dagen met zijn hond door de bossen zwerft. Zijn ‘vreemde’ gedrag is dan ook meteen een reden om hem als verdachte aan te wijzen wan- neer op een dag de 14-jarige Mieke spoorloos uit het dorp is verdwenen. Het meisje was immers meerdere malen in het gezelschap van de veteraan gezien. Hij moet dus iets met haar verdwijning te maken hebben, zo concluderen niet alleen de dorpsbewoners, maar ook een vast- houdende journalist en de plaatselijke politie. Ondertussen woekert in het hoofd van Oosting de oorlog vernietigend voort. Zijn ondergang lijkt dan ook onafwendbaar. Met De Veteraan biedt schrijver Johan Faber een rake schets van een zwaar gehavende veteraan die na zijn missie, waar hij verschrikkelijke dingen heeft gezien, de grootste moeite heeft om zijn leven thuis weer op te pakken. Niet alleen treffend en razend knap geschreven, maar ook spannend tot het einde toe. Zonder meer een aanrader. (AS)


De Veteraan – Johan Faber


349 pagina’s € 19,99 (e-book € 9,99) Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam (tel: 020-5511200) www.nijghenvanditmar.nl ISBN 9789038898612


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65