This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJ ZEVENTIG JAAR MARKET GARDEN WORDT OP TALLOZE MANIEREN STILGESTAAN


‘Mislukte operatie’ herdacht, maar ook gevierd


Market Garden wordt vanwege ‘een brug te ver’ eigenlijk als een mislukking beschouwd, maar zeventig jaar na dato is deze militaire operatie aanleiding voor meer dan driehonderd evenementen in Brabant en Gelderland. Daarbij spelen het nabootsen en herdenken een grote rol, maar wordt er ook gekeken naar de toekomst met onder meer DJ Isis en een lezing van een wereldberoemd meisje uit de Vietnamoorlog.


Door: Fred Lardenoye en Janke Rozemuller


H Bridge to the Future


Op vrijdagmiddag 19 september vindt de 9e conferentie Bridge to the Future plaats. Deze wordt jaarlijks gehouden in de week van de herdenking van de Slag om Arnhem. Het thema is ditmaal Onschuld en de belangrijkste spreker is Phan Thi Kim Phúc, die in 1972 als 9-jarig meisje slachtoffer was van een napalm- aanval ten tijde van de oorlog in Vietnam. De foto waarop zij naakt op de vlucht is voor Amerikaanse lucht- aanvallen met napalm werd een icoon voor de gruwelen van de Vietnamoorlog en droeg bij aan de wereldwijde verontwaardiging over deze oorlog. Kim Phúc ontwik- kelde zich tot vredesactiviste en zal haar visie geven op het thema aan de hand van haar persoonlijke levensver- haal. Zij woont inmiddels in Canada met haar man en twee zoons en wijdt haar leven aan de Kim Phúc Founda- tion waarmee zij organisaties ondersteunt die hulp bie- den aan kinderen die slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. Een andere prominente inleider op de conferentie is generaal Sir ‘Mike’ Jackson, voormalig chef van de gene- rale staf van het Britse leger. De conferentie vindt plaats in de Eusebiuskerk in Arnhem, van 13.30 uur (inloop 13.00 uur) tot 17.00 uur. De toegang is vrij (vrijwillige bijdrage), maar aanmelden is noodzakelijk.


Voor aanmelding en meer informatie over het programma: www.bttf.nl.


18


et huzarenstukje van operatie Market Garden, de oversteek van de Waal door militairen van de


82nd Airborne Division in september 1944, wordt natuurlijk overgedaan. Vijf jaar geleden gebeurde dat nog met enkele Amerikaanse veteranen die er destijds ook bij waren, dit keer op 21 september met Nederlandse veteranen en militairen die nu deel uitmaken van de veel gedecoreerde Amerikaanse divisie. Deze spectaculaire oversteek, waar de nieuwe Nijmeegse stadsbrug naar vernoemd is, staat in de Waalstad centraal tijdens de Market Garden activiteiten. Bij het inmiddels op de oude plek aan de dijk teruggeplaatste monument voor de Waaloversteek wordt, net zoals vóór het bouwen van de nieuwe stadsbrug elk jaar


gebeurde, een herdenkingsbijeen- komst gehouden in aanwezigheid van veteranen van de 82nd Airborne Division en leerlingen van de basis- school De Oversteek, die het monu- ment geadopteerd hebben.


Hell’s Highway Nijmegen is ook – geheel volgens de


militaire historie – het eindpunt van de ruim zeshonderd militair histori- sche voertuigen tellende colonne die op zondag 14 september uit Schaft, bij de grens met België, vertrekt. Daarmee wordt de route van de zoge- heten Hell’s Highway, waarmee de geallieerden in het kader van opera- tie Market Garden in 1944 oprukten, nog eens dunnetjes overgedaan. De route loopt onder meer via het Brabantse Veghel, waar een week lang halt wordt gehouden. Een speci-


De door een foto uit de Vietnamoorlog wereld- beroemd geworden Vietnamese KimPhúc (l) met oprichtster en bestuurslid Sophie Lambrechtsen van Stichting War Requiem – Bridge to the Future. Foto: Bridge to the Future


SEPTEMBER 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65