This page contains a Flash digital edition of a book.
aan kortingen voor veteranen gere- geld, maar er wordt over geklaagd dat men niet weet wat ze inhouden. Gewerkt wordt aan een plan om de veteranenpas kwalitatief beter op de kaart te zetten. Dan heb je het onder meer over social media, het virtu- ele domein. Zo wil ik ook dat het concept van de digitale Checkpoint nog verder wordt ontwikkeld, met filmpjes en allerlei achtergronden die er zijn, waardoor het nog aantrek- kelijker wordt om daar kennis van te nemen. Want Checkpoint is al zoveel


teren, het dan nog kan. Dat er nog reünies en lokale veteranendagen zijn. Want zo’n gemeente ziet nu der- tig Indië- en Nieuw-Guineaveteranen op een lokale veteranendag komen. Als dat niet wordt aangevuld met jongeren, sterft het een zachte dood en komt het niet meer terug.” Anderzijds viel hem bij zijn aantre- den als directeur direct op dat er ook bij jonge veteranen behoefte is om zich in te zetten voor het Vi. “Daar was eigenlijk niet zoveel ruimte voor. Met die traditie van een beperkt vrij-


nog een voornemen. “Het resultaat van nu is mooi, maar de ambitie is 70.000 leerlingen.”


Lourdes


Frank Marcus ontving in november 2013 de prestigieuze Legion of Honor Award van de Chapel of four Chaplains ‘voor het onzelfzuchtig dienen van de gemeenschap zonder acht te slaan op ras, etnische groepering of afkomst’. Foto: Veteraneninstituut


jaren een fantastisch blad, alleen biedt de digitale versie nog veel meer mogelijkheden. Met name jonge veteranen zijn toch wat minder geïn- teresseerd in grote lappen tekst en meer visueel ingesteld. Dat zie je nu ook bij de Defensiebladen.” Ook de website van het Vi wil Marcus aan- pakken. “We hebben de afgelopen veertien jaar heel veel kennis opge- bouwd, maar die is niet altijd even toegankelijk. Wij hebben de ambitie om hét kenniscentrum op het gebied van veteranen te zijn. Mijn mensen werken er hard aan om dat te reali- seren.”


Vrijwilligers Zo heeft de Vi-directeur nog meer


ambitieuze voornemens. “De actief dienende veteranen moeten we er meer bewust van maken dat ze die status hebben, ook al ervaren ze dat niet als zodanig. We moeten ervoor zorgen dat als ze wel zover zijn dat ze zich als veteraan willen manifes-


24 SEPTEMBER 2014


willigerskader heb ik gebroken. Dat beleid heeft zich vertaald in ruim 300 vrijwilligers, van wie 40 man dat doen als voorlichter, 35 oud-gees- telijk verzorgers die voor veteranen met name in de nuldelijnsondersteu- ning beschikbaar zijn en een groot aantal veteranen die Verhalen voor de klas doen.” Op dat laatste project is hij extra trots. “Dat was in eerste instantie gericht op de basisschool, maar inmiddels zie je dat er ook op andere niveaus behoefte aan bestaat en dat veteranen ook in staat zijn om daar hun verhaal voor de bühne te brengen. We zien het ook in de groeicijfers. In de beginfase is het gelukt om het boven de 10.000 leer- lingen te tillen. Dat is vervolgens prima voortgezet en nu zitten we in een vergelijkbare periode al rond de 20.000 leerlingen die we bereiken. Je ziet ook dat veteranen teruggevraagd worden en dat er steeds meer vraag naar is.” Maar ook hier heeft hij


Aan die inzet van vrijwilligers schrijft hij ook toe dat de zichtbaar- heid van het Vi enorm is toegeno- men. “Zij hebben het Vi op veel meer plekken een gezicht gegeven. Zo iemand als Gerrit Vink, die dit nu al jaren doet op geheel eigen wijze, daar ben ik ook enorm trots op en hij is een mooi voorbeeld voor andere vrijwilligers. Dat geldt ook voor Henk Mergler, een vrijwilliger die op de achtergrond veel goed werk doet. Maar ik wil ook al die jonge vetera- nen niet tekort doen die onder meer als veteraan voor de klas staan en dat op een fantastische manier doen.” Zelf is Marcus ook actief als vrijwil- liger op diverse fronten, zoals bij kerkelijke organisaties als de Stich- ting Militaire Lourdes Bedevaart. Veel mensen in zijn omgeving vragen zich af waar de oud-marineman al die energie vandaan haalt. “Ik vraag me dat zelf ook wel eens af”, reageert hij lachend, “maar het heeft ook wel iets te maken met mijn geloofsachter- grond. Iedereen heeft een bepaalde roeping in het leven en ik heb het gevoel dat dit de mijne is. Dat je in staat wordt gesteld met behulp van vele anderen een hoger doel als de veteranenzaak te dienen. Ik haal veel energie uit het feit dat je ziet dat wat je doet, leidt tot een positieve sfeer in veteranenland. Dan kun je bijna niet genoeg je schouders eronder zetten om daar met zijn allen van te genieten. Dat is in een notendop wat mij drijft.” Er is ook een directe link tussen het Vi en zijn vrijwilligerswerk. “In Lourdes kwam ik voor het eerst met veteranen in aanraking en ook daar heb ik gezien dat als je een aantal randvoorwaarden weet te scheppen, veteranen heel goed in staat zijn om negatieve ervaringen die ze hebben opgedaan in bijvoorbeeld Indië, Korea of Afghanistan om te buigen naar een stuk positivisme. Ik heb zelf het geluk dat ik weinig negatiefs heb meegemaakt, maar je ziet dan hoe anderen daarin staan. Als je kunt helpen om hen boven zichzelf uit te laten stijgen, is dat mooi. Daar draag ik graag aan bij en dan is al die tijd niet zo’n punt. De dag is zo om!”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65