This page contains a Flash digital edition of a book.
land. Dat de voormalige Nederlandse Antillen daar ook daadwerkelijk bij betrok- ken zouden zijn, doet bij menigeen de wenkbrauwen omhoog gaan. Het bewijs dat deze oorlog werkelijk wereldomspannend was, blijkt wel uit Duitse beschie- tingen van raffinaderijen op Aruba en Curaçao en U-boot- aanvallen op de scheepvaart in dit gebied. De op de eilan- den gevestigde olie-industrie was van enorm belang voor het voortzettingsvermogen van de geallieerde oorlogs- voering en daarom in de ogen van de Duitsers een legitiem doelwit. Mede als gevolg hiervan heeft de eigen bevolking grote persoonlijke offers gebracht. Wereldwijd vinden we Antilliaanse oorlogsgraven. Met dit boek beoogt ex-marineman Jos Rozenburg het complete verhaal van deze oorlogs- slachtoffers te vertellen. Tot nu toe was dit stuk van onze gezamenlijke geschiedenis grotendeels onbekend.


The destruction of Nijmegen, 1944


Minder bekend dan het bombardement op Rotterdam in mei 1940 is het zogeheten vergissingsbombardement op Nijmegen in februari 1944, dat bijna 800 doden, duizenden gewonden en een verwoeste (binnen)stad opleverde. Voor Nijmegen het begin van een rampjaar, want na de bevrijding van de stad door operatie Market Garden werd Nijmegen driekwart jaar frontstad en brachten de burgers van de Waalstad meer tijd in de schuilkelders door dan in de bezet- tingstijd. De Nijmeegse historicus Joost Rosendaal schreef over het rampjaar in 2009 Nijmegen ’44. Verwoesting, ver- driet en verwerking, waarvan dit een verkorte en herziene Engelstalige versie is (zie ook Checkpoint 7-2009).


The destruction of Nijmegen, 1944. American Bombs and German fire – Joost Rosendaal


142 pagina’s, rijk geïllustreerd € 17,50 Vantilt Uitgeverij, Nijmegen (tel: 024-3602294) www.vantilt.nl ISBN 97860041754


KORT


wil weten over de Antillen in oorlogstijd. (BH)


De Antillen in de Tweede Wereldoorlog – J.M.J. Rozen- burg


269 pagina’s € 19,95


Uitgeverij U2pi BV, Voorburg (tel: 070-3872770) www.jouwboek.nl/webshop ISBN 9789087594305


Oorlogsverhalen


Ook heeft hij zich ten doel gesteld de lezer een gedetail- leerd overzicht te geven van de oorlogshandelingen op en rond de eilanden en de ver- dediging tegen een mogelijke aanval. Acht jaar onderzoek in diverse nationale archie- ven en talloze interviews zijn hieraan voorafgegaan. Het resultaat mag er zijn. Het is een monumentaal naslagwerk geworden en een eerbetoon aan alle Antil- liaanse oorlogsslachtoffers. Interessant voor wie meer


De eerste paar bladzijden vielen eigenlijk een beetje tegen. Was Oorlogsverhalen van Phil Klay niet weer zo’n typisch ruwe-bolster-blanke- pit-boek, vol mannelijke of vrouwelijke scheldwoorden en bergen militaire afkortin- gen? (‘What the fuck? Had dat niet verwacht van een second. Meer iets voor een PFC.’) Gelukkig, dat viel uit- eindelijk reuze mee. Sterker nog, Oorlogsverhalen is een fraai mozaïek van individu- ele portretten. Klay diende zelf als marinier in Irak en kiest – via zijn ik-figuren – steeds een andere invals-


hoek: de zwoegende infante- rist, de dominee in gewetens- nood, enzovoorts. Dit boek gaat uiteindelijk meer over de VS dan over Irak. Klay contrasteert de zwaarlijvige, afgestompte Amerikaanse consump- tiemaatschappij met het franjeloze Irak, waar de exis- tentiële vragen van het leven nog tellen en waar soldaten zich afvragen of er werkelijk een hemel is – of een hel. Dit versterkt de zo herkenbare gespletenheid in wat mili- tairen ervaren: besmeurd en gekleineerd, maar tegelijk ook trots en zich superieur


voelend aan de maatschappij die ze naar Irak stuurde. Naar later bleek onder valse voor- wendselen. Een maatschap- pij die nooit echt in deze oorlog geloofde, ondanks de onontkoombare mantra ‘Thank you for serving!’ Oorlogsverhalen is treurig en hilarisch tegelijk. Klay scha- kelt moeiteloos van de gru- welen van het slagveld naar de stripteasebar. Wat vooral blijft hangen, is het beeld van zwaarbewapende jonge man- nen in een wereld die ze niet begrijpen. Een wereld vol absurditeiten, bijvoorbeeld als een Amerikaanse miljo- nair besluit Irak op te stoten in de vaart der volkeren met een honkbalproject voor kin- deren. De beste passages kan ik helaas niet aanhalen in een fatsoenlijk veteranentijd- schrift. Maar u begrijpt wat ik bedoel. (CK)


Oorlogsverhalen – Phil Klay


303 pagina’s € 19,95 Uitgeverij Lebowski Publishers, Amsterdam (tel: 020-4624300) www.lebowskipublishers.nl ISBN 9789048813926


SEPTEMBER 2014 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65