This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘In hart en nieren marineman’


Hij zat bij de onderzeedienst, diende bij de marine, werd in Nieuw- Guinea toegevoegd aan de mariniers en eindigde zijn carrière bij de luchtmacht. “Ik was een kameleon binnen Defensie”, aldus Nieuw- Guinea- en Haïtiveteraan George Brouwer.


Door: Anne Salomons, foto: Karin Stroo I


n Nieuw-Guinea was marineman George Brouwer van 1959 tot 1961 toege- voegd aan de mariniers. Eerst diende hij op de marinekazerne Hollandia in de wapenkamer, later kreeg hij een varende plaats op Hr.Ms. Piet Hein. Regel- matig ging hij mee op patrouilles en was dan van toegevoegde waarde omdat hij Maleis sprak. Brouwer: “Als er weer eens schermutselingen waren met Indone- sische infiltranten, kon ik ter plekke vertalen. En met de Papoea’s kon ik ook prima communiceren. Ik heb twee Papoea’s zelfs Nederlands geleerd.” Brouwer vertelt dat hij een hele goede tijd heeft gehad in Nieuw-Guinea. “We hebben zelfs nog een paar dagen helpen zoeken naar die vermiste zoon van Rocke- feller. Toen moesten we in het gebied waar hij vermoedelijk vermist was heen en weer varen en echopeilingen doen.” Michael Clark Rockefeller, de jongste zoon van gouverneur Nelson Rockefeller, verdween gedurende een expeditie in de Asmat-regio van Zuidwest-Nieuw-Guinea. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. Een dodelijk ongeval dat in zijn periode plaatsvond, zal Brouwer niet licht verge- ten. “Onze hofmeester Ruud werd bij een gevaarlijke bocht uit een jeep geslingerd, slechts een paar uur nadat hij een grap had gemaakt over het feit dat hij spoedig uit dienst zou gaan”, vertelt hij. “Ruud lichtte toen heel olijk zijn marinepet van het hoofd en zei: ‘Dit is verleden tijd’, en zette toen een hoed op en riep: ‘Dit is de toekomst.’”


Medio maart 1961 werd Brouwer bij de commandant geroepen die zei: “Je gaat naar huis.” Brouwers vader bleek op sterven te liggen en in allerijl werd hij naar Nederland terug getransporteerd. Brouwer: “Via connecties van de behandelend chirurg was dat meteen geregeld.”


Haïti


Uiteindelijk diende Brouwer tot 1967 bij de marine, waarna hij overstapte naar de Koninklijke Luchtmacht. Hij werd onder meer gestationeerd bij een radareen- heid in Nieuw-Milligen bij Apeldoorn, waar hij sergeant gevechtsleider, assistent controller en computeroperator werd. Door operationele omstandigheden werd hij specialist verbindingen. Er volgden meerdere overplaatsingen waarbij hij steeds verder opschoof in rang. Vlak voor hij met functioneel leeftijdsontslag zou gaan, hij was inmiddels adjudant, ging hij in 1995 toch nog zes maanden met het Korps Mariniers op uitzending naar Haïti in het kader van UNMIH. In Haïti gingen ze de democratische verkiezingen begeleiden. Daar moest hij nog wel bijna een jaar voor bijtekenen, maar dat vond hij geen probleem. “De VN vroeg naar een senior Comms Ops met out of area operations. Het bleek een drukke en heftige missie, waar ik er als toegevoegde KLu’er grotendeels alleen voor stond. Ik werkte als communicatie- specialist op het hoofdkwartier in de hoofdstad Port-au-Prince en moest voor mijn eigen onderdak zorgen en dit ook zelf betalen. Maar ach, dat is verleden tijd.”


Kameleon


In zijn veertig jaar lange carrière bij Defensie heeft Brouwer de meest uiteenlo- pende taken vervuld, zowel bij de marine als bij de luchtmacht. Brouwer: “Ik was een kameleon binnen Defensie. Al met al ben ik de KLu dankbaar dat ik van 3e klasse heb kunnen opklimmen naar adjudant (onderofficier; red.). Ik heb ook altijd goede commandanten gehad. Maar”, zo benadrukt hij “ik blijf toch echt in hart en nieren een marineman.”


32 SEPTEMBER 2014


Naam en leeftijd: George Brouwer (73) Rang en functie: o.a. technisch ass wapenkamer, Comms Ops Uitzending: Nieuw-Guinea en Haïti Is nu:


gepensioneerd Hobby’s: vrijwillige sportinstructeur (karate) en gymles voor ouderen Hekel aan:


leugens en sterke verhalen Beste oorlogsfilm: Full Metal Jacket


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65