This page contains a Flash digital edition of a book.
Overleden 7O01 Op 16 juni jl. is J.J. van


der Kallen overleden. Van der Kallen heeft vanaf voorjaar 1945 in Engeland zijn mili- taire opleiding gekregen en is daarna in Nederland, o.a. in Hoek van Holland, werkzaam geweest bij de Mijnenoprui- mingsdienst. Hij heeft bij de marine als matroos gevaren bij Nieuw-Guinea en op de basis Den Helder gewerkt tot het najaar 1955. Ook heeft hij bij de luchtmacht in Volkel en bij de 5GGW-site in Duitsland gewerkt. Hij is, ook met zijn ‘tropenjaren’, ruim 36 jaar met plezier bij de krijgsmacht in dienst geweest. Correspon- dentie: I. Vogels-van der Kal- len (dochter), Anjerstraat 34, 5741 HK Beek en Donk.


7O02 Op 2 juli jl. is te Assen Cornelis van der Plas op 88-jarige leeftijd overleden. Van der Plas was sergeant- majoor administrateur bij het 4e bataljon 2e regiment Infanterie en was van 1947 tot 1950 gelegerd op Noord- Sumatra (Medan, Tandjoeng- poera, Sibolga en Baroes). Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gesp 1949. Corresponden- tie: Marja (dochter) en Dirk (zoon) van der Plas, Ludema- borg 50, 9722 WE Groningen.


7O03 Op 3 juli jl. is kapitein b.d. Frans Jongsma overle- den. Jongsma heeft bij de intendance gediend en voor hij in de wacht ging, was hij werkzaam als commandant MPV regio noord vanuit Har- derwijk. Hij heeft in Libanon en voormalig Joegoslavië gediend (SFOR). Correspon- dentie: fam Jongsma, Water- snip 8, 8532 AK Lemmer.


7O04 Het bestuur van de Stichting Veteranen Pur- merend (SVP) maakt met leedwezen bekend dat op 21 juli jl. J.C. (Jan) Hartering op 102-jarige leeftijd is overle- den. Hartering heeft gediend bij het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Hij


was drager van het Oorlogs- Herinneringskruis met de gesp Nederland Mei 1940 en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: voorzit- ter SVP, Peter Stiphout, tel. 06-20074314, e-mail: info@ veteranenpurmerend.nl.


7O05 Op 27 juli jl. is J.J.M. (Jan) Hellevoort overleden. Hellevoort heeft van 6 janu- ari 1954 tot 13 maart ’55 gediend als sergeant van de Koninklijke Landmacht bij het Regiment Fuseliers Prin- ses Irene in Nieuw-Guinea. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herinnerings- kruis dat hij vorig jaar op 11 juli 2013 op zijn verjaardag kreeg uitgereikt. Correspon- dentie: J.J. Hellevoort (zoon), Bunnikseweg 53, 3732 HV De Bilt.


7O06 Op 28 juli jl. is Johan (Joop) Kusters op 85-jarige leeftijd in Purmerend overle- den. Kusters was als dienst- plichtige uitgezonden naar Ned.-Indië. Hij was inge- deeld bij het 2e VB Andir DTO en later bij het tr. det. HK-ML. Hij was drager van


het Oorlogs-Herinnerings- kruis, het Ereteken van Orde en Vrede met de gespen 1948 en ’49 en het insigne dat hij gekregen heeft voor het op trouwe en waardige wijze dienen van het vaderland overzee bij het herstel van de orde en vrede. Hij was een trouwe bezoeker van de her- denking in o.a. Roermond en was betrokken bij de lokale veteranenafdeling in Purme- rend. Correspondentie: mw C. Kusters, Rietgorsplein 703, 1444 TW Purmerend.


Boeken 7B01 Aangeboden: de vol-


gende boeken: Korps Mariniers in de 20e eeuw (nieuw staat, gesigneerd, W.G.J. Geneste), Nieuw-Guinea. Naar de ach- terhoek der aarde (H.J.T. Bijlmer), Vergeten Aarde (J. v. Eekhoud) zwart/wit-platen, Naar de Eeuwige sneeuw van Ned.-Nieuw-Guinea (Dr. A.H. Colijn) zwart/wit-platen, Op wacht in de Dessa (A.C. de Gooyer) Indië, Balenkraai (A. Nuis, 1962) en Avonturen in Azië (A. van Sprang) zwart/ wit-platen. Reacties: J. Broek, tel: 038-3221325.


Diversen 7D01 Onlangs is Jos van de


Konijnenberg in het bezit gekomen van drie fotoalbums van Hein Vlemmings uit Beek en Donk. Vlemmings heeft op Midden-Java gediend bij 3 AAT. Dit staat vermeld op een sticker met in een rood- groen baniertje het getal 27. Bij vrijwel alle foto’s ont- breekt een onderschrift. De plaatsen Magelang, Solo en Semarang worden genoemd. Wie heeft hem gekend en kan ervoor zorgen dat deze albums een passende bestem- ming krijgen? Reacties: J. van de Konijnenberg, tel: 0492-534102 of 06-42554943, e-mail: jos.vd.konijnenberg@ upcmail.nl.


7D02 Ab Verhoef zoekt Indië- veteranen die hun reiserva- ringen met de troepentrans- portschepen met hem willen delen. Voor het uitbreiden van zijn website www.boord- geld.nl zoekt hij de hierop betrekking hebbende reisge- gevens, foto’s, documenten en het boordgeld. Reacties: A. Verhoef, Lodewijk Pincoffs- weg 25, 3071 AS Rotterdam,


7D02 SEPTEMBER 2014 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65