This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Herdenking slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Azië


Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Daarmee kwam een einde aan een peri- ode van bezetting waarin zo’n 140.000 Nederlandse burgers en militairen vast- zaten in Japanse kampen. Ruim 25.000 van hen kwamen om. De capitulatie werd, zoals ieder jaar op 15 augustus, bij het Indisch Monument in Den Haag herdacht, met voordrachten, muziek en een kranslegging. Na het luiden van de Indische klok werd de eerste voordracht gehouden door oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet die benadrukte dat een oorlog helemaal niet eindigt als de generaals hun handteke- ning onder een document hebben gezet. “Dat geldt zeker voor veel mensen die de oorlog in Indië meemaakten. Als je je geliefde mist en niet weet of hij nog leeft, is de oorlog echt nog niet voorbij. Als je vader is weggevoerd en je hebt geen idee waarheen. Als je van je moe- der bent gescheiden en je hebt geen idee waar ze naartoe is gegaan.” Dat laat zijn sporen na, aldus Verbeet, zelfs bij de generatie die na de oorlog is geboren. In haar voordracht verwees Verbeet ook naar de mensen die uit Nederlands-Indië naar Nederland kwamen waar hen ‘een kille ontvangst’ wachtte en weinig res- pect of begrip.


Het Indisch Monument in Den Haag. Foto: Ilvy Njiokiktjien


De Haagse scholier Arnout Jan de Beau- fort hield daarna een toespraak over een gebaar van respect, niet alleen naar zijn oma die in verschillende internerings- kampen heeft gezeten, maar naar alle mensen die onder de onder de onder-


drukking van de Japanners hebben gele- den. Vervolgens legden onder anderen premier Mark Rutte en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn een krans bij het Indisch Monument. (AS)


Verzetsvrouw ‘Karin’ overleden


Verzetsstrijdster Atie de Ridder-Visser is op 20 augustus op 100-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendge- maakt. De Rotterdamse was tijdens de Tweede Wereldoorlog koerierster van de verzetsgroep van Marinus Post, vertelde zij begin 2002 in Checkpoint. Atie heette Karin in het verzet. Drie jaar geleden kwam de hoogbejaarde verzetsvrouw in het nieuws door haar onthulling dat zij op 1 maart 1946 de ten onrechte van het heulen met de Duitsers verdachte verzets- man Felix Guljé had geliquideerd. Ze meldde dit in een brief aan de burgemeester van Leiden omdat ze de nabestaanden duidelijkheid wilde geven over de nooit opgeloste moord. Ze werd niet vervolgd, omdat de moord inmiddels was verjaard. Ook mocht ze haar Verzetsherdenkingskruis houden. (JR)


6


SEPTEMBER 2014


Foto: Karin Stroo


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65