This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


Morgenster (2) Met verontwaardiging heb ik als


Nieuw-Guineaganger het bericht ver- nomen dat de vlag niet gezien mag worden op veteranendag. Toen al werd het land in de steek gelaten, mede door de VN, en nu weer. Ik hoop dat er een goede discussie zal ontstaan, want dit kan niet zomaar voorbij gaan! Wij stonden voor een goede zaak en daar hoorde zelfstandigheid met vlag bij. Dit is tot op heden verstierd door Indonesië met mooie beloften over zelfstandigheid, maar tot op de dag van vandaag heeft Indonesië geen woord gehouden. Dat zou eens een Tweede Kamerdiscussie moeten zijn na zoveel jaren onrecht.


Piet Kleinjan, Katwijk


Morgenster (3) Veteranendag had een mooi lustrum moeten zijn. Het werd een dag met een zwart randje dankzij het verbod op het meevoeren van de Papoeavlag, de Morgenster, tijdens het defilé. Een verbod dat niet alleen de Nieuw-Gui- neaveteranen verbijsterde, maar ook overige veteranen. Om over de reacties in de Nederlandse samenleving en het parlement maar niet te spreken. De pers, de radio, noch de televisiecom- mentatoren (onder wie een historicus) konden voor dit verbod ook maar enig begrip opbrengen. “De Indonesische autoriteiten hebben in eerdere jaren hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen het voeren van de Morgenstervlag, die in Indonesië verboden is. Er is echter geen druk uitgeoefend op het organise- rend comité. Het besluit is een verant- woordelijkheid van het comité. Ik heb begrip voor dit besluit”, sprak VVD- minister Jeanine Hennis-Plasschaert, die een half jaar eerder haar ‘persoon- lijke’ verontschuldigingen aanbood voor het parlementaire besluit tot het


40 SEPTEMBER 2014


Morgenster (4) Naar aanleiding van het artikel ‘Tiende veteranendag trekt recordaantal bezoe- kers’ (Checkpoint 6-2014) sturen wij u hierbij een foto die is gemaakt op de veteranendag van 5 juli 2014 in


niet leveren van tanks aan Indonesië. Zij wast haar handen in ‘onschuld’. Zij schuift de verantwoordelijkheid door naar het Comité Nederlandse Veteranendag. “Uitingen van politiek bedoelde boodschappen als de Mor- genster horen er niet in thuis”, citeren de Volkskrant en het Nederlands Dag- blad de woordvoerder van het Comité Nederlandse Veteranendag. Met deze uitspraak diskwalificeert hij de oor- spronkelijke betekenis van de vlag voor zowel de Papoea’s als voor de Nieuw- Guineaveteranen. De Morgenster zit in de genen van Nieuw-Guineaveteranen. Als deze bij Koninklijk Besluit toe- gekende vlag, gezien de historie, als niet gepast bij een defilé wordt geacht, dan passen detachementen met de aanduiding ‘Nieuw-Guineaveteranen’ evenmin bij het defilé. Beiden maken onlosmakelijk onderdeel uit van onze veteranengeschiedenis in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Veteranen hebben zich wereldwijd ingezet voor vrijheid en vrede. Vrijheid van meningsuiting is in Nederland een groot goed. En hoe we het wenden of keren, het genomen besluit is een inperking van onze verworven vrijhe- den.


Koen J. de Jager, Nieuwegein


Sliedrecht. Een aantal veteranen heeft de commotie rondom deze vlag op het Malieveld meegemaakt. Fotograaf Henk van Veen heeft in Sliedrecht vier Nieuw-Guineaveteranen op de foto gezet met de vlag de Morgenster. Van links naar rechts: Piet van Heteren, Jan Lagewaard, Arie van den Heuvel en Leen Spruijt.


Jan Lagewaard, Sliedrecht Morgenster (5)


Gaarne even een korte reactie op een ingezonden stuk van de heer Piet Zevenbergen uit Den Haag (Checkpoint 6-2014). Dit ingezonden stuk gaat over het verbod op het meedragen van de Morgenster door Nieuw-Guinea- veteranen op veteranendag op 28 juni. Het blijkt dat tot dit verbod is besloten door het Comité Nederlandse Vetera- nendag en het Veteranen Platform. Is het niet heel raar dat bij eerdere vetera- nendagen deze vlag wel mocht worden meegedragen en er nu ineens sinds een jaar een verbod is? Ergens zal ongetwij- feld Indonesië een rol hierin hebben gespeeld en ook de economische ban- den tussen de twee landen zullen ter sprake zijn gekomen. Dat dit een klap in het gezicht van de Nieuw-Guineave- teranen is, waartoe ik zelf ook behoor, dat is van minder belang. Het geheel geeft aan dat dit land er geen enkele moeite mee heeft tegemoet te komen aan wensen van andere landen, ook al gaat het deze landen niets aan hoe wij onze veteranendag vieren. Ik ben het dan ook van harte eens met het inge-


Foto: Henk van Veen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65