This page contains a Flash digital edition of a book.
Het nabootsen van Market Garden maakt een belangrijk deel uit van het programma. Foto: Stichting Liberation Route Europe


aal met legertenten en ander authen- tiek materiaal ingericht basiskamp vormt de uitvalsbasis voor allerlei andere activiteiten. Zo wordt dit kamp dagelijks bezocht door scho- lieren uit de verre omgeving die een educatief programma aangeboden krijgen. In Veghel wordt op 16 sep- tember ook een lokale veteranendag georganiseerd, die geheel in het teken staat van zeventig jaar Market Garden.


DJ Isis


Behalve Brabant en Nijmegen zijn Arnhem en omgeving natuurlijk net als elk jaar rond deze tijd het toneel van evenementen die in het kader van Market Garden plaatsvinden. Zo geven op 20 september weer honderden parachutisten met een luchtlanding op de Ginkelse Heide een beeld van hoe deze locatie eruit moet hebben gezien op 17 en 18 sep- tember 1944. Of ook dit jaar enkele veteranen van Market Garden zich zullen wagen aan een duosprong, is gezien hun hoge leeftijd zeer de vraag. Wel zullen zij aanwezig zijn bij de herdenkingsdienst die bij het monument bij de Schaapskooi wordt gehouden.


In Arnhem zelf wordt op 19 septem- ber een groot multimediaspektakel gehouden op en rond de John Frost-


brug onder de titel Bridge to Libe- ration Experience, met onder meer Douwe Bob, Gers Pardoel, Dotan, Eric Vloeimans, Tania Kross, DJ Isis en Het Gelders Orkest.


Eén miljoen bezoekers Het is ondoenlijk om alle activiteiten


in het kader van zeventig jaar Market Garden op te sommen. In totaal gaat het om meer dan driehonderd gro- tere en kleinere evenementen, van een tentoonstelling tot een taptoe en van een lezing tot grootschalige edu- catieve projecten op scholen. De


Airborne Doeboek


Kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs van de vier Airborne gemeenten (Ede, Arnhem, Renkum en Overbetuwe) hebben begin september een speciaal Airborne Doeboek gekregen. “We willen graag de geschiedenis overdragen aan de jeugd”, aldus Koos Meijerink, projectleider van de gemeente Ede. “Omdat kinderen visueel zijn ingesteld, bevat het boek geen lange verhalen, maar korte, leuke weetjes en puzzels en allerlei doedingen.” Maar er is meer, zo moeten wandel- en fietsroutes, tentoonstellingen en speurtochten die in het boek zijn opgenomen ervoor zorgen dat kinderen er samen met hun (groot)ouders op uit trekken, op zoek naar sporen van Market Garden in hun eigen gemeente. Per gemeente is een quiz ontwikkeld, waarmee kinderen thuis en op school op een interactieve manier kunnen ontdekken wat Market Garden voor hun eigen omgeving betekent. Het Doeboek is mogelijk gemaakt door het vfonds en de vier Airborne gemeenten. In totaal gaat het om 20.000 boeken die worden verspreid onder basisscholen, bibliotheken, VVV’s en musea (zie ook pagina 30). (JR)


SEPTEMBER 2014 19


activiteiten worden voor een groot deel georganiseerd door de Stichting Operatie Market Garden 2014, een initiatief van het platform Market Garden waaraan zo’n dertig vereni- gingen, stichtingen en musea deelne- men. Sommige evenementen kosten entreegeld, maar er zijn ook gratis activiteiten. De organisatie verwacht in totaal maar liefst één miljoen bezoekers.


Meer informatie is te vinden op www.marketgarden70.nl en www.omg2014.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65