This page contains a Flash digital edition of a book.
Speciale aanbieding voor de lezers van Checkpoint DE DUITSE INVAL VAN MEI 1940


Vijf documentaires met als onderwerp de strijd tegen de Duitsers in de eerste vijf dagen in mei 1940, de laatste keer dat buitenlandse troepen ons land bezetten. Aan de feitelijke gevechtshandelingen, die toen in ons land plaatsvonden, is altijd relatief weinig aandacht besteed.


Nederland wilde neutraal blijven tegen iedere mogelijke vijand - zoals ook tijdens WO-I het geval was geweest, en beoefende daartoe wat men noemde “de zelfstandigheidspolitiek”. Een politiek die in de eeuwen daarvoor uiterst succesvol was gebleken. Mede op basis van dit inzicht, maar ook door de bezuinigingen als gevolg van de crisis in de jaren dertig, verkeerde ons leger echter in een deplorabele staat. Evengoed is er op vele plaatsen dapper gevochten door Nederlandse soldaten. Toch was het vreemd en voelde het als een omissie dat aan die vijf dagen strijd niet meer aandacht is besteed.


5-DVD BOX


• 1. DAAR KOMEN DE BUREN: OVER DE STRIJD IN LIMBURG De laatste nog levende veteranen vertellen over hun strijd in Limburg tegen de Duitsers. De band was altijd goed tussen de buren, maar het lijkt er op dat deze loyaliteit voor altijd is geschaad.


• 2. HELDEN ZONDER GLORIE: DE STRIJD ROND GREBBEBERG Enkele van de weinige overgebleven veteranen vertellen hun verhalen over de verschrikkelijke slag om de Grebbeberg. Het Hollandse devies was ‘Tot de laatste man en de laatste kogel’.


• 3. DE WAARHEID VAN WONS: DE STRIJD IN HET NOORDEN RICHTING KORNWERDERZAND Recent onderzoek heeft uitgewezen dat Nederlanders dapper weerstand boden in het kleine plaatsje Wons. Familielid Fokkinga ziet de uitkomst van dit onderzoek als de redding van de eer van zijn vader en de andere verdedigers van Wons.


• 4. DE VERLOREN OVERWINNING: DE SLAG OM DEN HAAG In mei 1940 wist het Nederlandse leger een kolossale Duitse luchtaanval op Den Haag, te overleven. Dit gaf de Nederlandse capitulatie, die enkele dagen later volgde, op het bombardement op Rotterdam een bittere nasmaak voor de soldaten.


• 5. HERINNERINGEN AAN VUUR: HET BOMBARDEMENT OP ROTTERDAM Rotterdam heeft een hoop moeten doorstaan in de Tweede Wereldoorlog. Enkele overlevenden van het bombardement vertellen in deze documentaire hun verhaal. Ze vertellen verhalen niet op de manier waarop ze in de geschiedenisboeken geschreven staan, maar op unieke, eigen wijze. De nadruk ligt niet op het presenteren van historische feiten, maar op de manier waarop de mensen deze gebeurtenissen hebben beleefd.


Bestel nu op www.source1webshop.nl/checkpoint of vul de bon in. Vragen over uw bestelling? Bel 035 - 303 13 10


Hierbij verleen ik een éénmalige machtiging om het aangekruiste bedrag plus verzendkosten à € 2,95* van mijn rekening af te schrijven. DE DUITSE INVAL VAN MEI 1940 - 5 dvd’s € 19,99 € 14,99 aantal:


Telefoonnummer:


Naam: Adres:


Postcode en plaats: E-mailadres:


Rekeningnummer (IBAN): t.n.v.:


te:


Let op: Voor Nederland bestaat het IBAN-nummer uit 18 tekens Datum:


Handtekening:


Stuur de bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Source 1 Webshop, Postbus 79, 8800 AB Franeker *Let op: Buitenlandse bestellingen alleen via de webshop. De verzendkosten bedragen binnen Nederland altijd € 2,95, ongeacht het aantal bestelde dvd’s.


van


€ 19,99 voor


€ 14,99


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65