This page contains a Flash digital edition of a book.
Getekend voor het leven Trots op inzet in Korea


Koreaveteraan Ton Kelders zal nooit vergeten dat de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) in 1977 werd opgericht. Kort daarna wilde hij een tatoeage laten zetten en daarom koos hij voor het verenigings- logo. Hij is trots op die uitzending. “Wij zijn er van overtuigd dat mede door ons de Koude Oorlog op zijn einde is gelopen.”


Door: Linde van Deth Foto’s: Jarg Woldhuis


V


ervan overtuigd zijn dat mede door ons de Koude Oorlog op zijn einde is gelopen.” Hij was van 1981 tot ’86 commissaris van het district Flevo- land/Oost-Gelderland van de VOKS en hij was een tijdje ledensecretaris. De tatoeage werd gezet door een kroegmaatje van Kelders. “Er waren toen nog geen tattooshops. Tatoeages waren in die tijd niet erg in. De hygi- ene was dan ook ver te zoeken en het vakmanschap trouwens ook.”


óór zijn uitzending naar Korea zat Ton Kelders van 1946 tot ’49 met het 8e regiment Stoot-


troepen in Nederlands-Indië. Op die periode kijkt hij heel anders terug dan op Korea. “Wij zijn door de regering onder valse voorwendselen naar Indië gelokt. Er werden mensen gevraagd om Indië van de bezetters te bevrijden. Aangezien wij net zelf bevrijd waren van de Duitse bezet- ters, reageerden wij daar positief op. Maar later zou blijken dat ze alleen maar kanonnenvlees nodig hadden om de kolonie te behouden.”


Op zijn uitzending naar Korea kijkt hij wel positief terug. In januari 1952 kwam hij in Korea aan met het regi- ment Van Heutsz. Hij werd onder meer ingezet tijdens operaties in de IJzeren Driehoek (gelegen tussen de plaatsen Chorwon, Pyonggang en Kumhwa) en voor bewakingsdien- sten op het eiland Kojedo. “Ik ben er trots op dat ik meegedaan heb om het communisme aan te pakken.”


Net na de oprichting van de VOKS liet de Koreaveteraan de tatoeage van het verenigingslogo op zijn arm zet- ten. “Ik wil ermee zeggen dat wij


Naam en leeftijd: Ton Kelders (86) Uitzending: Indië, Korea Tattoo gezet: door een kroegmaatje Wanneer: 1977


SEPTEMBER 2014 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65