This page contains a Flash digital edition of a book.
Muzikale missie ‘Welkom thuis geeft me nog kippenvel’


John Janssen mag met recht een multiveteraan genoemd worden. Zijn eerste uitzending was naar Libanon, daarna ging hij onder meer naar Angola, Bosnië en Irak. Elke missie heeft zijn eigen muzikale herinneringen. Hij deelt zijn top 3 aan herinneringen met Checkpoint.


Door: Linde van Deth Foto: Karin Stroo


D


e uitzendingen waren voor Janssen een welkome afwisseling op het nor- male bestaan van kazernes,


bureaus en oefeningen. Hij leerde er om anders te kijken naar situaties waarin hij terechtkwam. “Libanon was vooral nog ontdekkend, Angola ontroerend en vaak ontluisterend ruw. Mijn tijd in het Midden-Oosten was bijzonder. Ik woonde met mijn gezin tussen de gast- vrije Palestijnen en werkte in Jeruzalem, twee totaal verschillende werelden. Bij mijn laatste twee individuele uitzendin- gen was ik als woordvoerder uitgeleend aan een battle group. Ik herinner me vooral de voelbare kameraadschap, de goede medewerking, de inzet en over- tuiging. Maar ik zag ook ontluikend ongenoegen naar de eigen leiding en de openlijke frustraties naar de media als gevolg van eerdere ervaringen. De naaste oud-collega’s die dit lezen, weten dan wel voldoende. Voor mij stonden tijdens mijn uitzendingen altijd twee instellin-


gen centraal: door (samen) het gezicht naar de zon te blijven houden, zie je de schaduwen niet en als je een berg wilt beklimmen, dan kun je je niet op de vlakte houden.” Sinds zijn FLO heeft de veteraan geen dag stilgezeten, hij heeft een eigen com- municatie- en managementadviesbureau en in zijn vrije tijd is hij onder meer voorzitter van Vrienden Breda Jazz Fes- tival en lid van de Beheergroep Asiel- ZoekersCentrum Breda.


Stef Bos Zijn top 3 is voor Janssen vooral een


top 3 van herinneringen en het gaat hem niet om de nummers, maar eigenlijk om het hele repertoire. Het eerste nummer


What Kind of Fool doet hem denken aan Libanon. “Tijdens mijn eerste uitzen- ding, ik kende mijn vrouw net en ging voor lange tijd weg, nam zij dit voor mij op. Ze stuurde mij het cassettebandje en tegelijkertijd stuurde ik haar dezelfde muziek. Op zo’n heerlijk illegaal cassette- bandje, gekocht in Haris.” Nummer 2, Love of my Life, herinnert hem aan Bosnië. “Niet alleen dit num- mer, het gaat om de hele cd van Santana. Heerlijk voor onderweg en in de prefab, om weer even bij thuis te zijn. Where you are, that’s where I wanne be…” Hij heeft geen favoriet nummer uit Irak, maar draaide wel vaak Stef Bos. Nog steeds luistert hij weleens naar Welkom thuis, een nummer dat uit eerbetoon wat hem betreft permanent in de top 50 mag staan. “Een lied vol tegenstellingen, geschreven enerzijds ter nagedachte- nis aan Jeroen Severs, de KMar-collega die sneuvelde tijdens onze uitzending, anderzijds als ode aan de gouden Olym- pische medaille in Athene in 2004. Beide kwamen om een andere reden met een vlag om thuis. De gedachte geeft me nog kippenvel.” Het gaat om deze regels in het lied: ‘Maar jij, jij hebt verlo- ren en ligt onder de vlag. Die later wordt gehesen, voor de held van deze dag. De massa deelt de vreugde. De sportman krijgt de prijs. Acht mannen droegen jou vannacht het vliegtuig uit.’ Muziek luisteren kon in Libanon via de bekende bandjes en het eigen radio- station en bij latere uitzendingen via cd’s, lokale radio of laptop. “Soms ook live, want oorlog of niet, muziek is er altijd.” Hij luistert nog wel eens naar de muziek van zijn top 3. “Goede muziek verloochent zich nooit, verveelt niet, maar er zijn genoeg andere nummers waaraan ik ook veel plezier beleef.”


Breng ook je stem uit op www.veteranentop50.nl


Top 3 van John Janssen


1. What Kind of Fool – Barbra Streisand & Barry Gibb 2. Love of my Life – Santana 3. Welkom thuis – Stef Bos


SEPTEMBER 2014 61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65