This page contains a Flash digital edition of a book.
Nederland deels aansprakelijk voor Srebrenica


De Haagse rechtbank heeft in juli bepaald dat Nederland aansprakelijk is voor de deportatie van driehonderd mos- limmannen na de val van Srebrencia in 1995. De zaak was aangespannen door familieleden van de slachtof- fers. Deze uitspraak heeft als gevolg dat de nabestaanden aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. De rechtbank vindt dat Nederland niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de dood van achtduizend mannen, maar wel voor de deportatie van driehonderd mannen op 13 juli, na de val van de enclave op 11 juli. Volgens de rechter had Dutchbat er vanaf 13 juli serieus rekening mee moeten houden dat de Moslimmannen zouden wor- den gedood. De uitspraak leidde tot veel beroering onder Dutchbatters. Een aantal veteranen diende na deze uit- spraak een verzoek in voor een gesprek met minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en premier Mark Rutte, omdat zij duidelijkheid willen over het standpunt van de regering over Srebrenica. Dat gesprek zal na de zomer plaatsvinden. Commandant der Landstrijdkrach- ten Mart de Kruijf heeft de Dutchbatters ook uitgenodigd voor een gesprek. Dutchbatveteraan Axel Brakkee richtte een Facebook-pagina op om veteranen te verenigen die openheid en gerechtigheid eisen van de Nederlandse staat en het ministerie van Defensie. (LvD)


Koninklijke onderscheiding voor oud-medewerker Checkpoint


Henk Hovinga, oud-medewerker van Checkpoint, heeft op 30 augus- tus een koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen uit handen van de Arnhemse burgemeester Herman Kaiser op Landgoed Bronbeek te Arn- hem. Op dit landgoed werd die dag de 47e herdenkingsreünie gehouden van ex-krijgsgevangenen van de twee Dodenspoorwegen WO II, georgani- seerd door de Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS). Hovinga, journalist, documentairemaker en specialist in de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië, kreeg zijn onderscheiding wegens uitzonderlijke verdiensten voor de waarheidsvinding en geschiedschrijving over de Pakan Baroe spoorweg op Sumatra. In 1976 verscheen Eindstation Pakan Baroe 1943-1945 - Dodenspoor door het oerwoud van zijn hand over de aanleg van de spoorlijn door de Sumatraanse jungle. In 2009 werd de geheel herziene 5e druk van dit boek uitgegeven onder de titel Op dood spoor - het drama van de Pakan Baroe spoorweg, 1943-1945. (JR)


Henk Hovinga. Foto: SHBSS


Steun voor twee organisaties PTSS-hulphonden


Zowel de stichting Hulphond Nederland als KNGF Geleide- honden ontving onlangs een bijdrage voor het opleiden van PTSS-buddyhonden. Hulphond Nederland werd op 14 juli verrast met een cheque van € 2305,-. De cheque was afkomstig van luitenant-generaal der mariniers b.d. Ton van Ede, die bij zijn afscheid als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen, een bijdrage vroeg voor Hulphond Nederland. Hulphonden worden na een opleiding van acht- tien maanden ingezet voor onder anderen veteranen met PTSS.


Marie-Louise Tiesinga-Autsema ontving tijdens haar afscheid als voorzitter van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onder- zoek (RZO) een bedrag dat zij onder meer toebedeelde aan KNGF Geleidehonden ten behoeve van de opleiding van buddy- honden voor oud-geuniformeerden met PTSS. Op 22 juli bezocht zij KNGF Geleidehonden samen met Dick Berlijn, voormalig Commandant der Strijdkrachten, en Hugo van de Kamp, directeur van stichting de Basis. (JR)


Info: www.hulphond.nl en www.geleidehond.nl


Luitenant-generaal der mariniers b.d. Ton van Ede (m) en zijn echt- genote Geke overhandigen de cheque aan Pieter Blickman van Hulphond Nederland. Foto: Staf IGK


Vlnr: Dick Berlijn, directeur Ellen Greve van KNGF Geleidehonden, Hugo van de Kamp enMarie-Louise Tiesinga-Autsema tijdens het bezoek aan KNGF Geleidehonden. Foto: KNGF Geleidehonden


SEPTEMBER 2014 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65