This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 7P01 Janna van Eck zoekt


Aad v.d. Steen. V.d. Steen woonde in 1960-’61 in Oegstgeest, Leidschendam of Voorschoten? Van Eck woonde destijds in Den Haag, zij leerden elkaar kennen in Leidschendam op de jachtwerf van Dorus Remmerswaal. Toen V.d. Steen naar Nieuw-Guinea ging, heeft zij nog met hem gecorrespondeerd. Reacties: J. van Eck, Xaverystraat 11, 2562 NH Den Haag, tel: 070- 8890977, e-mail: j.c.ousen@hotmail.com.


7P02 Yvonne Mostertman- van Loon (zus van Paul Watereus) zoekt Frans van Ginkel. Van Ginkel is in 1921 geboren en heeft een broer die Jos van Ginkel heet. In de oorlogsjaren hebben zij ondergedoken gezeten met o.a. Paul Watereus, met wie zij in het verzet zaten. In 1946 werd kol Frans van Ginkel ingedeeld bij de Air- borne troepen. Reacties: M.D Stout-Mostertman (dochter), Boslaan 42, 7936 PH Tien- deveen, tel: 0528-795148, e-mail: mostertvrouw@ gmail.com.


7P03 Voor oud-opvarenden van Hr.Ms. Kortenaer (1945 t/m 1962) zal bij voldoende belangstelling medio 2015 een reünie worden georgani- seerd. Uw voorkeurslocatie t.w. de Dukdalf (voormalige rijkswerf te Den Helder), de Witte Raaf (marinekazerne Willemsoord) of de Kum- pulan Bronbeek (Arnhem) kunt u aangeven bij uw telefonische of schriftelijke (e-mail) belangstellingsre-


gistratie. Reacties: Co Dirks, tel: 0223-644345, e-mail: codirks@kpnmail.nl.


7P04 Ron de Winter zoekt Lou met een achternaam die klinkt als Meinders of Meindels. Ze kwamen elkaar tegen op de veteranendag 28 juni jl. en hadden het over o.a. de Remembrance Day in London. Hij gaf zijn e-mailadres, dat eindigde op live.com. Meer weet De Win- ter helaas niet, want hij is het briefje kwijt. Lou (rond de 70 jaar) is commandant van het KCT-detachement veteranen, dat aanwezig zal zijn op de Remembrance Day in Londen. Reacties: R. de Winter, e-mail: rdwinter@ twswireless.com.


7P05 De grootvader van Aad Splinter, maj-machinist Pie- ter Spaans (geb. 1902), is op 10 januari 1942 na vertrek met Hr.Ms. Prins van Oranje uit Tarakan, Ned. Oost-Indië als vermist opgegeven. Bij Tarakan scheen men ver- sperringen te hebben gelegd. Zijn er nog lezers van Checkpoint die bekend zijn met Hr.Ms. Prins van Oranje en die misschien zijn opa


7P06 Indiëveteraan Karel Lammerts was als sld gestatio- neerd op Medan. Destijds heeft hij vaak malaria gehad en hij heeft hiervoor in het hospitaal gelegen. Op de foto enkele verpleegsters en Lammerts (links vooraan gehurkt). Zijn er mensen op de foto die zichzelf herken- nen? Lammerts, die op 18 juni jl. op 88-jarige leeftijd is overleden, was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de jaargespen 1947, ’48 en ’49. Reacties: mw Lammerts, J.H.W. Robersstraat 42, 7545 HC Enschede, tel: 053-4303982.


gekend hebben? Reacties: A.P. Splinter, Commandeurs- plein 66, 1785 NG Den Hel- der, tel: 06-46529495, e-mail: aadsplinter@gmail.com.


7P07 Bianca ter Morsche zoekt namens de familie informatie over Maurice Louis Mok (geb. 1 januari 1926). Tijdens de oorlog zat hij in het verzet. Hij is gearresteerd in de Beemster, waarna hij is overgebracht naar de gevangenis van Amsterdam. Vandaar kwam hij terecht in fort de Bilt bij Utrecht. Daar is hij op 16 april 1945 gefu- silleerd. Aangezien Maurice aan het eind van de oorlog uit het zicht van familie was verdwenen, heeft de familie heel vragen over zijn tijd in het verzet. Reacties: B. ter Morsche, Nijreesmiddenweg 19, 7709 PE Almelo, tel: 06-30599602, e-mail: b.e.morsche2014@gmail.com.


7P08 Theo van den Heuvel zoekt namens de zoon van Hein van Vlerken naar dienst- makkers van diens vader. Van Vlerken (uit Aarle-Rix- tel) maakte als sld deel uit


58 SEPTEMBER 2014


van het 425e Bataljon Infan- terie De Trekvogels. Hij was van apr 1949 tot sept ’50 o.a. gelegerd op Bandjarnegara, Wonosobo en Semarang op Midden-Java. Op 30 juli jl. is Van Vlerken overleden te Arnhem. Reacties: T. van den Heuvel, Mariastraat 41, 5735 EW Aarle-Rixtel, e-mail: horas@onsbrabant- net.nl, tel: 0492-385512.


7P09 Betty Tervoort zoekt dienstmaten van haar broer Wilhelmus Nicolaas Gijsbertus Tervoort, roepnaam Pim of Willem (geboren 9 aug 1942 te Velsen, overleden op 3 mei 2010). Tervoort heeft gediend van 1961-’62 in Nieuw-Guinea. Op 4 mei is hij vertrokken met ss Water- man en op 5 november 1962 weer in Nederland aange- komen met ms Seven Seas. Hij was ingedeeld bij het 41e Infanterie Bataljon der Stoot- troepen, Charlie compagnie. Hij was gelegerd in Fak-Fak. Hij had een ‘slapie’ genaamd ‘Spekkie’. Reacties: B. Ter- voort, Klimopstraat 14, 1783 HN Den Helder, e-mail: bettytervoort@quicknet.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65