This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 15 / september 2014 / nummer 7


Onverwacht bezoek


Voor veteraan Joop Smeets (86) was veteranendag 2014 een dag om nooit te vergeten. Onverwacht was zijn zoon Frank, een gepensioneerde officier, vanuit Curaçao overgekomen om samen met hem mee te lopen in het defilé. Hij liet Checkpoint weten dat mede door de mannen van de AVOM stand zijn zoon niks tekort is gekomen. ‘Bedankt mannen’, schreef hij. (LvD)


Frank en Joop Smeets op veteranendag 2014 in Den Haag. Foto: privécollectie Joop Smeets


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 088-3340050 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Punt Uit!


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen tel: 024-3600974, e-mail: checkpoint@veteranen.nl


Redactie: Gielt Algra, Christ Klep, Dick Schaap en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Jolien Berendsen-Prins, Bridge to the Future, Wim van den Burg, Charlene Cloo, Henk Fonteyn, Irene Hansen, Bart Hetebrij, Barry Hofstede, ministerie van Defensie, Gerrie Koops, Erik Kottier, KNGF Geleidehonden, Paul Meima | Vitesse, William Moore, Jos Morren, Jan Peter Mulder, NIMH, Ilvy Njiokiktjien, Martin Roemers, Birgit de Roij, Hein Scheffer, Rita Schermer, Jan Schoeman, SHBSS, Staf IGK, Stichting Liberation Route Europe, Karin Stroo, Henk van Veen, Leon Wecke en Jarg Woldhuis


Omslag: zie pag. 2 Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij t.a.v. Lynn Willemsz Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


In Checkpoint 8-2014 (vanaf 10 oktober) o.a.:


• Jubilea landmacht, marechaussee, Natres, GV en Marva • Verslag Indië-herdenking • Meetingpoint op Curaçao


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl


SEPTEMBER 2014 63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65