This page contains a Flash digital edition of a book.
tel: 026-3763555, website: www.bronbeek.nl.


7V04 Van 13 t/m 21 sep- tember is in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 het herdenkingsprogramma 70 jaar Operatie Market Garden Groesbeek, met op 14 sep- tember het Bevrijdingsfestival met o.a een kleurrijke kin- dervrijmarkt op het terrein van het museum met ver- schillende andere kinderac- tiviteiten, live muziek, een static show van historische legervoertuigen, een radio- show met zend- en ont- vangstapparatuur uit de oor- log, verkoop tweedehands boeken WOII en battlefield tours in historische leger- voertuigen langs de locaties van operatie Market Garden


ken en meedoen met unieke opgravingen, workshops of andere activiteiten. Info: www.maandvande- geschiedenis.nl.


7V06 In de periode 14-20 september viert Museum- park Bevrijdende Vleugels met het bevrijdingsevene- ment Remember september 2014 dat Zuid-Nederland is bevrijd tijdens operatie Market Garden. Zie voor het actuele programma website www.wingsofliberation.nl en http://omg2014.allunited.nl. Openingstijden: dagelijks 10.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: € 5,- (i.p.v. € 7,50). Museumpark Bevrij- dende Vleugels, Sonseweg 39, 5681 BH Best, tel: 0499- 329722.


kel bijzondere documenten, verhalen, films en foto’s te kunnen laten zien. Speciaal voor dit evenement is een facebookpagina geopend: http://on.fb.me/1p1IeWt.


7V08 Het evenement de Stel- lingmaand biedt jaarlijks in september een gevarieerd programma met muziek, tentoonstellingen, rondlei- dingen, re-enactmentdagen, rondritten met oude leger- voertuigen, wandelen, fiet- sen en varen. Al meer dan tien jaar is de Stellingmaand een begrip. Tussen 2003 en 2013 trok de Stellingmaand ruim 245.000 bezoekers. Kijk in de agenda voor de acti- viteiten van 2014, website: http://www.stellingvanam- sterdam.nl/stellingmaand/.


7V04


en het Rijnlandoffensief. Nationaal Bevrijdingsmu- seum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


7V05 In oktober 2014, in de Maand van de Geschiedenis, organiseren ruim 550 musea, archieven, bibliotheken en overige culturele instellin- gen boeiende activiteiten voor jong en oud door heel Nederland rondom het thema Vriend & Vijand. Zo kunt u bijvoorbeeld een lezing bijwonen, expositie bezoeken, deelnemen aan debatten, culinair genieten, rondstruinen op culturele markten en festivals of de handen uit de mouwen ste-


7V07 In het weekend van 20 en 21 september zal met een groots evenement de bevrij- ding van Beek (Limburg) op 17 september 1944 herdacht worden. Zo zal er een stoet met WO II-voertuigen rij- den van het vliegveld naar de Maastrichterlaan, een heus straattoneel opgevoerd worden door re-enactors en kan er tegen een geringe vergoeding een ritje gemaakt worden met een WO II- voertuig. Gesteund door het gemeentebestuur bundelen Beekse ondernemers, Het Heemkundemuseum, Elsmu- seum, Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek en het Eyewitness museum hun krachten om u als bezoeker naast bovengenoemd spekta-


7V09 Op 27 en 28 septem- ber (van 10.00 uur tot 10.00 uur) organiseert Stichting El Mundo uit Heerenveen, in het sportcentrum in Heeren- veen, een 24-uurs spinningma- rathon waarbij deelnemers op 400 spinningfietsen hun uiterste sportieve best doen om een geweldig bedrag op te halen voor het werk van de Hartstichting. Een hartveroverende match tus- sen een spinningmarathon, met de toepasselijke naam HeartBeat24 en het goede doel, de Hartstichting. Deze sportieve uitdaging, mede georganiseerd door veteraan Tony Verboom, is een mooi moment om er samen met huidige of oude kameraden een gezellig dag van te maken. Er kan indi- vidueel of in teamverband worden deelgenomen. Kijk voor meer informatie en de inschrijvingsprocedure op website www.heartbeat24.nl.


7V10 Van vrijdag 19 t/m zon- dag 21 september presenteert Den Haag een nieuw, jaar- lijks evenement: Just Peace. Enkele hoogtepunten zijn de debatserie HagueTalks, de World Press Photo-tentoon- stelling, de Vredesloop, het


SEPTEMBER 2014 55


ONE Festival en de Interna- tionale Open Deuren Dag. Naast deze evenementen zijn gedurende het hele weekend nog veel meer activiteiten zoals rondleidingen en wan- delingen in de Internationale Zone en het Vredespaleis, het Peace in the Park-festival in de Paleistuinen en de tentoonstellingen ‘Werken aan Vrede’ in Museon en ‘UNEarth’ in het GEM. Kijk op de website www.justpeacethehague.com en de Facebook- en Twitter- pagina van het eerste Just Peace weekend voor het volledige programma en het laatste nieuws.


7V11 Bijna 70 jaar na dato is door het ministerie van Defensie het Oorlogs-Herin- neringskruis (OHK) verstrekt aan Arnoldus (Nol) Nijenhuis, woonachtig in Groesbeek, voor zijn bijzondere krijgs- verrichtingen in de Tweede Wereldoorlog. Op 4 februari 1945 is hem de machtiging verleend om het OHK te mogen dragen. Door omstan- digheden is het daadwerke- lijke OHK nooit uitgereikt. Om deze onverwachte blije gebeurtenis compleet te maken, is tevens het Ereteken voor Orde en Vrede uitgereikt als blijk van respect en waar- dering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Reac- ties: V. Nijenhuis (zoon), e-mail: v.nijenhuis@bpl-mno.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65