This page contains a Flash digital edition of a book.
Er volgende een rondreis langs verschillende Javaanse steden zoals Kediri en Madioen. “Het patroon was iedere keer hetzelfde”, zo herin- nert Wijnands zich. “We reden met de trein stapvoets zo’n stad binnen waarna we via onze geluidsinstallatie een grammofoonplaat afspeelden met daarop het Indonesische volks- lied. Daarna sprak Soekarno de verzamelde menigte toe en vervolgens vertrokken we weer. Ik herinner me nog dat op een gegeven moment in Tulong Agung de opgestelde geluidsinstalla- tie het niet deed. Hij wenkte mij en vroeg me of ik voor een oplossing kon zorgen. We hadden een reserveversterker in de trein en die sloot ik aan en dat werkte wel. Na zijn toespraak kwam hij op me af en bedankte me voor de hulp. Ja, zo hielpen wij Soekarno uit de brand, dat was een half jaar eerder volkomen ondenkbaar geweest. Net zoals het ondenkbaar was dat hij toen een Nederlandse militair zou bedanken! Als ik terugkijk, was dat een hele luxe periode: we hoefden niet zoveel te doen en de verzor- ging en het eten waren ook voor ons, als deel van het gevolg van de president, super de luxe. Nooit van mijn leven meer zulke goede rijst- tafels gehad.”


Streetview


Oud-radiomonteur Frans Wijnands. Foto: Birgit de Roij


dit gebeurde, kort na het vertrek uit Soerabaja. De president stapte onze wagon binnen en hij zag daar, behalve een paar TNI-soldaten, ook ondergetekende in zijn Nederlandse uniform. Stomverbaasd was hij toen hij vroeg: ‘Sergeant, wat doet ú hier…? En wat zijn dat allemaal voor apparaten?’ Klaarblijkelijk was hij niet geïnformeerd over de hele gang van zaken, dus ik vertelde hem dat het zendapparatuur van de Koninklijke Landmacht was en dat die was bedoeld om de uitzending van zijn toespra- ken mogelijk te maken. Zijn verbazing werd


‘Zo hielpen wij Soekarno uit de brand’


nog groter, terwijl hij zich lachend omdraaide naar generaal Nasoetion en zei: ‘Toch gewel- dig, die samenwerking van de Nederlanders met ons.’ Gedenkwaardige woorden, want een paar maanden eerder was de situatie nog totaal omgekeerd en was zulke samenwerking ondenkbaar.”


48 SEPTEMBER 2014


Uiteindelijk zou Wijnands in maart 1950 terug- keren naar Batavia, waarna de repatriëring naar Nederland volgde. “Vervolgens ben ik weer aan de slag gegaan bij de al genoemde gloeilampen- fabriek, eerst in Eindhoven en later in Nijme- gen. Omdat ik min of meer in hetzelfde beroep bleef als in Indië, heb ik veel profijt gehad van mijn uitzendervaring en in die zin had ik de jaren in Indië dan ook niet willen missen. Ik heb vervolgens lang niets met mijn veteranen- status gedaan, totdat ik er half jaren negentig achter kwam dat ook mijn oude onderdeel reünies organiseerde. Die bezoek ik sindsdien trouw en dat geldt ook voor de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Ik heb op 28 juni ook meegelopen in het defilé. Ik ben blij dat ik dat nog kan, want heel veel van mijn oude maten kunnen dat om gezondheidsredenen niet meer of zijn zelfs overleden.” Hij vertelt dat hij helaas nooit is teruggegaan naar Indonesië. “Niet omdat ik dat niet zou willen, maar om gezondheidsredenen: tijdens mijn uitzending heb ik flink last gehad van tropische ziekten en ik zit niet te wachten op een herhaling. Dat spijt me wel ja. Mijn uitzen- ding was er weliswaar niet eentje van gevech- ten en heroïek, maar ik heb wel veel mooie momenten meegemaakt en kameraadschap ervaren. Daarnaast zou ik het geweldig vinden nog eens zelf te gaan kijken op al die prachtige plekken waar ik ben geweest en daarvoor niet langer afhankelijk te zijn van Google Street- view. En dan heb ik het nog niet eens over het nog eens dunnetjes overdoen van die hele bij- zondere rondreis met Soekarno!”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65