This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Jolien Berendsen-Prins, Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller en Anne Salomons


Afghaanse tolk geen asiel in Nederland


Een tolk die voor Defensie werkzaam was tijdens de missie in Uruzgan wordt in Nederland asiel geweigerd. Abdul Ghafoor Ahmadzai ontvluchtte in 2010 Afghanistan nadat zijn broer was vermoord omdat hij voor de tolk werd aangezien. In juni van dit jaar kwam de tolk aan in Nederland, eerder had hij asiel aangevraagd in Noorwegen. Op grond van de Dublin-verordening kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Ahmadzai terugsturen naar het land waar hij Europa is binnengekomen, in dit geval dus Noorwegen. De rechter heeft nu bepaald dat de IND niet spe- ciaal een uitzondering hierop hoeft te maken omdat Ahmadzai tolk is geweest voor het Nederlandse leger. Sommige westerse landen die betrokken waren bij de missie in Afghanistan heb- ben collectieve regelingen voor tolken die voor hen werkten, Nederland wil een dergelijke regeling niet. Noorwegen heeft een dergelijke regeling wél, maar wees de asielaanvraag eerder af omdat Ahmadzai niet voor hen tolkte en hij daarom dus niet onder hun regeling valt. Defensie reageert niet op de afwij- zing van zijn asielaanvraag en Justitie, waar de IND onder valt, gaat ‘niet in op individuele gevallen’. De militaire vakbond AFMP wil dat minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en staatssecretaris van Justitie Fred Teeven er alles aan doen om tolken die voor het Nederlandse leger hebben gewerkt aan een verblijfsvergunning te helpen als dat nodig is. “Zo ga je niet met je werknemers om”, liet de vakbond weten in de media. “Deze buitenlandse tolken krijgen een contract bij de Nederlandse Defensieorganisatie. Zij en hun families lopen bij hun werkzaamheden een fors risico. Van de werkgever Defensie mag je verwachten dat deze zich als een fat- soenlijk werkgever gedraagt.” D66 heeft Kamervragen gesteld en zolang die in behandeling zijn, kan Ahmadzai niet worden uitgezet. (LvD)


4 SEPTEMBER 2014 Monument voor de Natres


Het Korps Nationale Reserve van de landmacht (Natres) heeft sinds 4 augustus een eigen monument, dat werd onthuld tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van het korps. Het monument ‘Als ’t moet’ werd op de Grebbeberg onthuld door kolonel Gerard van der Thiel, commandant Natres. Het monument is een eerbetoon aan de leden van de Vrijwillige Landstorm die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. De Vrijwillige Landstorm werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog en bleef bestaan als reserve-eenheid. In de meidagen van 1940 vochten veel leden mee. Op het nieuwe gedenkteken staat: ‘Ter herinnering aan de gevallenen van de Vrijwil- lige Landstorm Meidagen 1940’. (LvD)


Schadevergoeding weduwen Zuid-Sulawesi


Zeven weduwen van Zuid-Sulawesi ontvangen een schadevergoeding van de Nederlandse staat voor de schade die zij leden als gevolg van de standrech- telijke executie van hun mannen in toenmalig Nederlands-Indië. Dit lieten minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans en minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert de Tweede Kamer eind juli weten. In maart werd al bekend dat één weduwe van Zuid-Sulawesi een schadevergoeding kreeg, daarop stapten de andere weduwen opnieuw naar de rechter. In totaal hebben nu acht weduwen een vergoeding van 20.000 euro gekregen. Er liggen nog tien andere claims van nabestaanden, maar die voldoen vooralsnog niet aan de voorwaarden van de schadevergoedingsregeling. Als de advocaat van de nog niet gecompenseerde weduwen met aanvullende informatie komt, dan worden die claims opnieuw bekeken, aldus de ministers. Ze gaven ook aan dat er in mei elf nieuwe claims zijn ingediend die eveneens worden beoordeeld. (LvD)


Foto: ministerie van Defensie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65