This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Gerrie Koops, Jos Morren en Hein Scheffer


Jongere generatie


Na de Nederlandse veteranendag zal voor velen van u de vakantieperiode zijn ingegaan. Veteranenactiviteiten gaan echter ook in de vakantieperiode gewoon door. Zo was ik zaterdag 5 juli aanwezig bij de regionale veteranendag Noord-West Veluwe, die na een gemotoriseerde tocht door de gemeentes Putten, Ermelo en Nijkerk uit- mondde in een defilé in Harderwijk met aansluitend een static show van oude militaire voertuigen en die werd afgesloten met een gezellig samenzijn met de tra- ditionele rijstmaaltijd op de Generaal Spoorkazerne. Een geweldig goed georganiseerde dag waaraan veel veteranen deelnamen en die ook veel publieke belangstelling trok. Naast het goede gevoel dat ik heb over deze dag, mis ik toch de betrokkenheid van jonge veteranen bij de veteranenge- meenschap. Als voorzitter van het Veteranen Platform probeer ik op allerlei mogelijke manieren initiatieven te nemen om jonge(re) veteranen en actief dienende veteranen op te nemen in de veteranengemeenschap. De bij het Veteranen Platform aangesloten organisaties vervullen daarbij een belangrijke rol, maar daarvoor is ook de steun van de operationele comman- danten nodig als het gaat om de actief dienende veteranen.


Commandanten kunnen veteranenactiviteiten organiseren of laten organiseren door actief dienende veteranen zelf, maar spelen ook een rol door actief dienende veteranen te enthousiasmeren en de gelegenheid te geven om deel te nemen aan veteranenactiviteiten. Mijn hartenkreet en tevens speerpunt van het Veteranen Platform is: de jon- gere generatie veteranen actief en betrokken! Op 1 juli heeft de Inspecteur-Generaal van de Krijgs- macht (IGK), tevens Inspecteur der Veteranen, luitenant- generaal der mariniers Ton van Ede zijn functie overge- dragen aan zijn opvolger luitenant-generaal Bart Hoitink. Namens u allen wil ik vanaf deze plaats de vertrokken IGK


nogmaals van harte danken voor wat hij voor veteranen in brede zin, maar ook voor individuele veteranen, heeft gedaan. De aangetreden IGK wens ik veel succes in zijn nieuwe functie en ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


e-mail: info@veteranenplatform.nl Film Getekend in ontmoetingscentra


Kort geleden, op 31 augustus, is de film Getekend op televisie geweest. Je weet het intussen, de film gaat over zes veteranen en


hun heilzame missie binnen het Lande- lijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Documentairemaker en journalist Coen Verbraak volgde de zes veteranen een jaar lang tijdens de intensieve behande- ling van hun posttraumatische stress stoornis (PTSS). We trekken met ze op en gaan begrijpen hoe het is om te leven met PTSS. Op het moment dat dit geschreven wordt, weten we nog niet hoeveel kijkers de film heeft getrokken.


We hopen op een brede aandacht in Nederland, zodat veel mensen weten wat het betekent om getekend te zijn door oorlog en geweld. Maar we hopen ook dat jij hebt gekeken, uit solidariteit met de zes veteranen en omdat je zo beter in staat bent te begrijpen wat we eventueel voor jou of andere veteranen kunnen betekenen. Heb je de film niet gezien, dan is hij vanaf nu beschikbaar bij de samen- werkende veteranenontmoetingscentra (VOC). Speciaal bedoeld voor veteranen en hun familie, maar ook andere belang- stellenden zijn welkom. Je kunt de film helaas niet meenemen, de ontmoetings- centra bieden op jouw verzoek graag een


Veteraan van de landmacht? Kom naar de Landmacht Veteranendag!


Voor de Koninklijke Landmacht is 2014 een bijzonder jaar. De landmacht is dit jaar tweehonderd jaar koninklijk en viert dit onder meer op 15 oktober met de Landmacht Veteranendag. Bent u landmachtveteraan, in dienst of uit dienst? Meld u dan aan via de website van het Veteraneninstituut: www.veteraneninstituut.nl/formulieren. (CC)


50 SEPTEMBER 2014


vertoning. Dat kan voor een enkele per- soon, maar ook een volledige groep. Kijk voor alle ontmoetingscentra op de website http://veteranenontmoetingscentra.nl en http://www.home-basesupport.net.


Meer informatie over het LZV: www.lzv-groep.nl.


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65