This page contains a Flash digital edition of a book.
Prinses Margriet ontvangt eerste


exemplaar koopvaardijboek “Ik ben oprecht blij dat dit boek er is, want de bijdrage van de koopvaardij aan de bevrijding van ons land is altijd onder- belicht gebleven.” Dat zei prinses Margriet op 16 april nadat zij het eerste exemplaar van het boek De Nederlandse koop- vaardij in oorlogstijd (zie ook pag. 28 en 29) in ontvangst had genomen. Zij deed dat in het Rotterdamse Hotel New York, in aanwezigheid van enkele koopvaardijveteranen die in het boek geportretteerd zijn.


Het boek is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting DdM, die zich ten doel heeft gesteld om ooggetuigenverhalen van de Nederlandse (militaire) geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk te maken. Ook het Veteraneninstituut (Vi) leverde een belangrijke bij- drage aan het boek. Directeur Frank Marcus van het Vi memo- reerde dat van de 34.000 zeelieden die een bijdrage aan de oorlogsvoering leverden, er zo’n 3400 om het leven kwamen. “Dit boek maakt duidelijk dat deze koopvaardijleden de vete- ranenstatus dik verdienen!”


Prinses Margriet in gesprek met enkele koopvaardijveteranen en voorzitter Hylke Faber van de Stichting DdM. Foto: Birgit de Roij


Prinses Margriet vertelde dat haar bijzondere band met de koop- vaardij al ontstaan is in de Tweede Wereldoorlog, toen zij bij haar doop petekind werd van de koopvaardij. Zij beval het boek van harte aan als een ‘goed en toegankelijk overzicht’ van dit belangrijke deel van de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. (FL)


Veteranendag Taptoe op 25 september


Van donderdag 25 tot en met zondag 28 september 2014 vindt in AHOY Rot- terdam de 60e editie van de Nationale Taptoe plaats. Het vfonds biedt vete- ranen en dienstslachtoffers, in samen- werking met het ministerie van Defen- sie, ook dit jaar een arrangement aan op donderdagmiddag 25 september. Vanaf 10.00 uur zijn veteranen dan welkom in AHOY voor een Meet & Greet en krijgen zij tevens een Indisch buffet aangeboden. Om 14.00 uur begint de voorstelling met een officieel woord van welkom door de Inspecteur-Gene- raal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen generaal-majoor Bart Hoitink. Tijdens de Taptoe spelen dit jaar onder meer de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen uit België, de Band of the Royal Oman Police en de The Royal Armoured Corps Band uit het Verenigd Koninkrijk. De Natio- nale Taptoe schenkt altijd aandacht aan hen die zich hebben ingezet voor vrede en vrijheid. Op deze 60e editie zal trompettist Eric Vloeimans hieraan een sfeervolle bijdrage leveren. (FL)


In de komende juni-editie van Check- point staat een advertentie met de aan- meldingsprocedure. Meer info kunt u vinden op www.nationaletaptoe.nl


Documentaire Getekend over veteranen met PTSS


Vanaf deze maand is de documentaire Getekend: Veteranen in therapie in enkele theaters te zien. Documentai- remaker en journalist Coen Verbraak mocht een jaar lang cliënten en zorgpro- fessionals volgen binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Het is voor het eerst dat een onafhankelijk journalist toegang kreeg tot de praktijk van de professionele veteranenzorg in Nederland.


De ruim anderhalf uur durende docu- mentaire volgt zes veteranen met een posttraumatische stress stoornis (PTSS) die in Centrum ’45 onder meer een groepstherapie volgen. We zien de soms pijnlijke en vaak ontroerende gesprekken die de getraumatiseerde veteranen onder begeleiding van een therapeut voeren, maar ook de individu- ele gesprekken en behandelingen door therapeuten. Met name de registratie van de behandelmethode Eye Move- ment Desensitization and Reprocessing (EMDR) geeft een onthullend kijkje in de keuken van de moderne psychiatrie.


Fragment uit de documentaire Getekend.


Verbraak heeft ook veteranen thuis, in hun vertrouwde omgeving, gefilmd en geïnterviewd. Deze aangrijpende film is sinds 14 mei te zien in het Heerenstraat- theater in Wageningen en op 29 juni in het Oorlogsverzetsmuseum in Rotterdam en het Nationaal Monument Kamp Vugt. Na de zomervakantie wordt de docu- mentaire door de NCRV in twee delen op tv uitgezonden. (FL)


Voor meer informatie www.getekend-film.nl


MEI 2014


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64