This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 4P01 J.H. Nijhof-van Tienen


zoekt overlevenden en/of nabestaanden van het Jap- penkamp Kamioka in Japan, in de periode 1942 t/m ’45. Ze zoekt meer informatie over


1948 in Ned.-Indië bij de Tijgerbrigade. Hij woonde toentertijd thuis bij zijn ouders in Amsterdam- West. Reacties: A. Groen-de Lange, Antwerpenhaven 78, 1448 KN Purmerend, tel: 06-16680480.


deze kampen en met name over mensen die haar vader Frederik Henri van Tienen (geb. 14 sept 1897 te Semarang) gekend hebben. Hij diende in 1941 bij de Landstorm te Soerabaja en is op 8 mrt ’42 gevangengenomen. Hij is toen verscheept naar Japan en daar in het kamp Kamioka terechtgekomen. De foto is gemaakt in het kamp op 16 juli ’44. Reacties: J.H. Nijhof-van Tienen, J. v. Stolbergstraat 15, 3314 PG Dordrecht, tel: 078-6130969, e-mail:


ddknijhof@hotmail.com.


4P02 J.H. Peeters zoekt namens de kleinkinderen van Joop Vogel († mei 2009) uit Panningen naar dienst- makkers van hem uit zijn Ned.-Indiëperiode. Reacties: J.H. Peeters, Hemelrijk 4, 5961 LT Horst.


4P03 Annie Groen-de Lange (geb. 13 aug 1929) wil graag weten of Henk Doodeman nog leeft. Doodeman diende in


58 MEI 2014


Hij werkte samen met ene Bob Zijlstra/Zeilstra die na de oorlog een gouden kruis zou hebben ontvangen van koningin Wilhelmina voor zijn verdienste. Na WO II werd Adriaan Schut naar Ned.-Indië uitgezonden als telegrafist. Reacties: J.J.M. Schut, Georgebos 12, 1974 LH IJmuiden, tel: 06-81506481.


4P04 Juliëtte Schut zoekt informatie over de familie Schut uit Arnhem en hun bij- drage/rol in het verzet. Haar opa Paul Schut had een lin- geriezaak aan de Roggestraat in Arnhem, Steijger Romé geheten. Hij en haar oma hadden joodse onderduikers in huis. Haar vader Adriaan Schut bracht nieuwsberich- ten rond; daarnaast stuurde haar opa hem er soms op uit om gestrande piloten naar veilige opvangadres- sen te brengen. Zijn andere zoon, Gerrit Schut, was – volgens een tante – actief betrokken bij het verzet.


4O02 Op 24 januari jl. is Nieuw-Guineaveteraan Ger Jonker overleden. Hij was ingedeeld bij het Infanterie Beveiligings Peloton en heeft in 1960 en 1961 op Woendi en Biak als kok gediend. Hij was lid van de Vereniging Veteranen Beveiligings Peloton Woendi NNG. Correspondentie: Vereniging Veteranen Beveiligings Peloton Woendi NNG, Korenbocht 62, 5541 BX Reusel, e-mail:


ml.vdzanden@planet.nl.


4P05 J.B.E. (Jan) Harthoorn (geb. 11 februari 1930 in Lawang, Java) heeft bij het Korps Mariniers gediend. Hij is medio 1952(?) naar Nederland gekomen en is in ’54 in Amerongen getrouwd met Henny Heijmans. Tot aan zijn ontslag was hij in de Marinierskazerne in Doorn gelegerd. Mogelijk is hij al in Malang, Oost-Java, tot het korps toegetreden. Van zijn militaire verleden is weinig bekend. Zijn er nog mensen die hem in die tijd gekend hebben en kunnen vertellen wat hij in deze periode zoal heeft meegemaakt? Reacties: Y. Reede-Harthoorn (doch- ter), Ds. Keppellaan 46, 3958 JC Amerongen, tel: 0343-451722, e-mail: yvreha@hotmail.com.


Overleden 4O01 Op 17 januari jl. is Wim


Jansen op 88-jarige leeftijd overleden. Jansen heeft bij de 7 december divisie, Tropen Detachement Prinses Irene Brigade gediend. Hij was lid van de Staf Divisie te Bandoeng. Op 3 september 1946 werd hij uitgezonden naar Ned.-Indië en keerde in december 1949 weer terug naar Nederland. Indonesië was voor hem zijn tweede vaderland. Correspondentie: D. Schaap (schoonzoon), Koningsboulevard 109, 6852 PJ Huissen.


4O03 Op 9 februari jl. is Johan Pheiffer op 87-jarige leeftijd overleden in Zuid- Afrika. Pheiffer heeft van 1946 t/m 1950 gediend in Palembang, Ned.-Indië. De uit Den Helder afkomstige Pheiffer hield na zijn emigra- tie contact met veel van zijn legervrienden in Nederland (Cees Seegers was een van hen), ook heeft hij in 2004 nog een veteranenreünie in Nederland bezocht. Corres- pondentie: Ms Lee Suther- land (dochter), e-mail: lee@skillfactor.co.za.


4O04 Op 4 maart jl. is W. Schroers op 87-jarige leeftijd overleden. Schroers was gelegerd in Ned.-Indië bij Bataljon 4-2 RI. Correspon- dentie: mw T. Schroer, Cim- baallaan 9, 5402 AX Uden.


4O05 Op 5 maart jl. is J.J.J.M. (Koos) Weidema op 92-jarige leeftijd overleden. Weidema heeft van april 1958 tot juni 1959 als marinier gediend in Nederlands-Nieuw-Guinea. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herinnerings- kruis. Correspondentie: mw J.E.M. Weidema, Pelserstraat 105, 6041 JT Roermond.


4O06 Op 19 maart jl. is K.P. de Grebber op 83-jarige leef- tijd overleden. Grebber is beroepsmilitair geweest; ook heeft hij gediend als korps- commando (naast de groene baret had hij ook de paarse baret van de Para’s). Hij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64