This page contains a Flash digital edition of a book.
COMMANDANT LANDMACHT MART DE KRUIF HOUDT VETERANENLEZING IN HILVERSUM ‘Imago veteraan verbeterd’


Door: Fred Lardenoye Foto: Birgit de Roij


“De laatste veertig jaar is het imago van militairen en veteranen in de publieke opinie aanmerkelijk positiever geworden dan het was.“ Dat zei generaal Mart de Kruif, commandant der landstrijdkrachten, op 12 april in het fraaie Beeld en Geluid-complex in Hilversum tijdens de veteranenlezing met de prikkelende titel ‘Hollandse held of tikkende tijdbom?’. De jaarlijkse lezing, georganiseerd door het Veteraneninstituut in samenwerking met het Comité Nederlandse Veteranendag, werd door zo’n 150 belangstellenden bezocht, onder wie veel veteranen.


D


e gebeurtenissen in Sre- brenica noemde generaal De Kruif in zijn vetera- nenlezing een dieptepunt,


maar ook een keerpunt. “Daarna is de weg omhoog weer gevonden, daar heeft ook de instelling van een beroepsleger toe bijgedragen. De organisatie heeft veerkracht getoond en dat geldt zeker ook voor het per- soneel.” Volgens De Kruif is de omslag in de beeldvorming voor een belangrijk deel te danken aan het optreden van de Nederlandse krijgsmacht in Irak en Afghanistan, dat ‘robuust en op het scherp van de snede was.’ “Het waren heel andere missies dan de voorgaande en ze bewezen dat vech- ten een noodzakelijke voorwaarde is voor succes. Daardoor werd Neder- land ook een gerespecteerde partner voor de bondgenoten.”


Vicieuze cirkel


De Kruifs lezing werd voorafgegaan door enkele gasten die een korte inleiding hielden over de beeldvor- ming van veteranen. Militair histo- ricus Christ Klep leidde het thema in met een boeiend en humoristisch betoog. Volgens Klep blijven begrip- pen als ‘loyaliteit’ en ‘moed’ in de publieke opinie door de jaren heen met veteranen verbonden en worden ze ook niet aangetast door de sociale media. Dat veteranen zelf daar soms een heel ander beeld van hebben, heeft volgens Klep te maken met een vicieuze cirkel, waarbij veteranen de rol van de media negatief vinden en zich miskend voelen, hetgeen vervol-


gens door de media wordt opgepikt, waarna de veteranen hun mening daarin weer bevestigd zien. Voorzitter van de Vereniging Jonge Veteranen Patrick van Meenen, zelf uitgezonden naar Bosnië met Dutchbat 2, vertelde hoe het beeld dat hij en zijn maten dagelijks op de (satelliet)televisie zagen, niet klopte met de werkelijkheid in Srebrenica. Die ervaring sloot aan bij het betoog van NOS-verslaggever Peter ter Velde, die naar Afghanistan vertrok met het in Nederland gecreëerde beeld dat hij een missie ging ver- slaan die voor negentig procent uit opbouwen en voor tien procent uit vechten bestond. Ter Velde: “Toen ik met militairen ter plekke sprak, bleek die verhouding omgekeerd te zijn.” Op de vraag van dagvoorzitter Ad van Liempt aan Bosniëveteraan Van Meenen of hij gebaat zou zijn geweest met meer media ter plekke, antwoordde de veteraan dan ook bevestigend.


Publieke opinie


Naar de berichtgeving over veteranen is onderzoek gedaan door weten- schapper Angelique van Tilburg. Uit haar onderzoek bleek dat dagblad de Gelderlander het vaakst over vetera- nen schrijft. De meeste aandacht in de berichtgeving gaat nog altijd uit naar de Tweede Wereldoorlog, met Nederlands-Indië als goede tweede. Over Indiëveteranen is het afgelopen jaar, door de oplaaiende discussie over oorlogsmisdaden, wat negatie- ver bericht, maar in het algemeen was de berichtgeving over veteranen


in 2013 wat neutraler, met minder stereotypen, aldus Van Tilburg. De Kruif constateerde ten slotte dat de beeldvorming van militairen en dus ook van veteranen in de publieke opinie positiever geworden is, mede door de uitzendingen naar Afghani- stan en Irak. Heel anders dan eind jaren zeventig, toen hij naar de KMA ging en men vóór of tegen de krijgs- macht was. De Kruif: “Destijds werd het dragen van het uniform buiten de kazerne nog afgeraden.”


Bezoekers en sprekers van de veteranenlezing in de hal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.


MEI 2014 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64