This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERVIEW MET STUURGROEPVOORZITTER HANS LEIJH OVER HET VETERANENLOKET ‘Veteraan met een zorgvraag


Vanaf 11 juni kan elke veteraan met al zijn vragen terecht op één plek: het Veteranenloket. Een loket met maar één telefoonnummer dat 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar is. Wat oud- Hoofddirecteur Personeel en voorzitter van de stuurgroep Hans Leijh betreft vormt het Veteranenloket het voorlopige sluitstuk van het veteranenbeleid zoals dat de laatste twintig jaar gestalte heeft gekregen.


Door: Fred Lardenoye Foto: Erik Kottier


“D


at er een Veteranen- wet is, is op zich al bijzonder. Er is geen enkele andere


beroepsgroep waarvoor we erken- ning, waardering en recht op zorg zo geregeld hebben. Door de veteranen- zorg wettelijk te verankeren met par- lementaire controle heb je een uit- gangssituatie gecreëerd die vanzelf leidt tot een meer gestructureerde aanpak. Want voor de samenleving – met Defensie als uitvoerder – is het een wettelijke plicht geworden om een aantal instituties te ontwikkelen die het mogelijk maken dat een vete- raan er niet alleen aanspraak op kan maken maar ook daadwerkelijk de zorg krijgt die hij nodig heeft”, aldus Hans Leijh, voorzitter van de stuur- groep die zich bezighoudt met de oprichting van het Veteranenloket. Leijh heeft het veteranenbeleid de laatste twintig jaar in verschillende personeelsfuncties bij Defensie mede vormgegeven. De in 2011 tot stand gekomen Veteranenwet, waar hij in zijn functie als Hoofddirecteur Per- soneel mede verantwoordelijk voor was, noemt hij ‘de kers op de taart’. “Daar kijk ik echt met trots op terug. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat ik met de Stichting Dienstverlening


20 MEI 2014


Hans Leijh: “Hulpvragen worden door het Veteranenloket zo snel en adequaat als mogelijk opgepakt.”


Veteranen en de BNMO rond de tafel zat om het veteranenbeleid vorm te geven. En later met het Veteranen- instituut. Het bleef steeds zoeken naar de juiste manier om erkenning, waardering en zorg voor veteranen te optimaliseren. Er is veel bereikt, maar toch bleef de vraag: hoe zorg ik voor de borging ervan? Met de wet, die de veteraan centraal stelt, is dat nu duidelijk vastgelegd, inclusief de rechten en plichten. Het is nu zaak dat alle betrokkenen zodanig


samenwerken dat de veteraan op het moment dat hij het vraagt de aan- dacht, waardering en zorg krijgt die hij op dat moment nodig heeft.”


Veteranenloket


Leijh heeft in zijn verschillende functies veel te maken gehad met veteranen die zorg nodig hebben. “Van nabij heb ik veteranen met psychische, maar ook met fysieke problemen meegemaakt. Heb gezien hoe ze moesten worstelen om hun


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64