This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win boek Rotterdam 40-45


Deze maand stelt uitgeverij WBOOKS vijf exemplaren van het prachtige (foto) boek Rotterdam 40-45 (zie Checkboek, pag. 28 en 29) beschikbaar om te ver- loten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye


Kruiswoordraadsel


Horizontaal: 1 smakelijk 6 fototoestel 12 lokaal 13 durende vijandschap 15 werelddeel 18 reportage 20 moerasvogel 21 soort hert 23 Engels bier 24 deel v.h. been 26 loopstok 28 allee 29 niemendal 31 zot 33 steen 34 jaartelling 36 sein 38 traag 41 koraaleiland 43 soort appel 45 vorstentitel 47 Europeaan 49 rekenopgave 51 sporenplant 52 sierlijk 55 ontzag 58 zonderling 59 vers 60 ingedijkt land 61 amfibie.


Verticaal: 2 vrouwelijk dier 3 voertuig 4 bijbelse figuur 5 ieder 7 wees gegroet 8 binnenste van beenderen 9 wandversiering 10 verslag 11 verkoopplaats 14 vertegenwoordi- ger 16 persoon 17 dokter 18 terrein 19 op de wijze van 22 water in Friesland 25 boomvrucht 26 sterrenbeeld 27 Nederlander 28 schoeisel 30 eikenschors 32 vlak- temaat 35 strelen 36 stierenvechter 37 vogelverblijf 38 honingbij 39 verlegen 40 rangtelwoord 42 seconde 44 numero 46 strafwerktuig 48 Engelse maat 50 steek 53 bitterheid 54 ontkenning 56 profeet 57 dierenmond.


12345 11


Als u de kruiswoordpuzzel hiernaast hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 19 juni 2014 op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 4’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl. Vergeet dan niet uw adres te vermelden. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 2 De oplossing van prijsvraag 2 in Check-


point 2-2014 luidt The Act of Killing. Een exemplaar van de dvd Prisoners of War gaat naar J.A. Tuinhof uit Amstel- veen, J. Huisbrink uit Edam, J. van der Star uit Waiuku, Nieuw-Zeeland, dhr. Tieman uit Simpelveld en C. Moerman uit Breda.


15 16 20 24 29 33 35 41 42 47 52 58 60 61


© www.puzzelpro.nl 18 35 16148103852


53 48 54 36 43 49 55 56 59 37 44 50 57 38 45 51 25 30 26 31 34 39 46 40 12 17 21 22 27 32 28 18 23


678910 13 19 14


30


MEI 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64