This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen met een missie


ken, wassen, ondersteuning tijdens activiteiten. Dat doen vooral de vrouwen”, vertelt Raijmakers. “Maar die hebben meestal ook een man die zich op een andere manier voor de stichting wil inzetten.”


Raijmakers vertelt dat de stichting in 2007 van de ijsbaan in Barneveld het verzoek kreeg om vrijwilligers te leveren: “Dus kassawerkzaamheden, toezicht op de baan, parkeerwacht. In ruil daarvoor zou er een bedrag naar de stichting gaan. Dat hebben we gedaan en dat is ons heel goed bevallen. We hebben dat al meerdere


wilden meedoen aan de Beneluxrun, waarvan de opbrengst was bestemd voor vier goede doelen. Maar kort voor de run werd het evenement fail- liet verklaard. Een collega opperde toen om Children in Trouble als goed doel te kiezen. Ik had daar niet echt een goed gevoel bij, maar ik ben door al mijn collega’s overruled.” De sportieve prestatie leverde de stichting een cheque op van maar liefst 3.745,28 euro. Dat beviel zo goed dat het evenement dit voorjaar is herhaald. Bij het ter perse gaan van dit nummer van Checkpoint was de opbrengst nog niet bekend. Zeker is wel dat de helft van het bedrag bestemd is voor Children in Trouble; de andere helft gaat naar de stichting Gehandicaptenduiksport Fun Diving in Dronten. Ook in deze stichting is een loper (en veteraan) actief.


Mijnen


keren herhaald bij andere evenemen- ten. Je zet je in en het komt ten goede aan het goede doel.”


Run-bike-run


Zelf zet overste Raijmakers zich in op sportief gebied. Vorig jaar orga- niseerde én liep hij met collega’s (militair en burger) van het Materi- eel Logistiek Commando een run- bike-run van 550 kilometer vanuit Luxemburg naar Nederland. “We


Raijmakers vertrok in oktober 1996 naar het Afrikaanse Angola in het kader van de VN-verificatiemissie UNAVEM III. Als logistiek officier bij de staf van het Central Mine Action Office (CMAO) werd hij geplaatst in de hoofdstad Luanda. Het CMAO had een eigen ‘mijnruimschool’ in Viana, ten oosten van Luanda, waar complete brigades van inheemse mij- nenruimers en instructeurs werden opgeleid. Het VN-personeel trainde de Angolezen en begeleidde hen bij het ruimen van de mijnen. In december 1996 verhuisde ook de staf naar de basis in Viana. Geëmoti- oneerd vertelt Raijmakers dat tijdens een rit van de nieuwe locatie terug naar Luanda een meisje van 8 jaar onder de vrachtwagen kwam. “In de spiegel zagen we dat ze werd geraakt door de achterkant van de vracht- wagen. Wat doe je dan? De opdracht van de VN was: weggaan en vanaf de basis rapport uitbrengen bij de VN- politie. We hadden al voorbeelden gezien van lokaal recht, zoals steni- gingen, waarbij de Angolese politie niet ingreep.”


Raijmakers en zijn collega besloten om zich aan hun opdracht te hou- den en terug te keren naar de basis. Onderweg werden ze echter aan- gehouden door de Angolese politie en onder bedreiging van wapens afgevoerd naar het hoofdkantoor van politie. Raijmakers vertelt hoe hij zich voelde op dat moment. “Ik was woest dat we het meisje hadden aan-


Maarten Raijmakers op de fiets tijdens de run-bike-run in 2013.


gereden, maar natuurlijk ook bang. Je zit in een bedreigende situatie, waar- bij ik enerzijds verdriet voelde over dat meisje en anderzijds bang was dat mijn maat in de overbevolkte gevangenis op de bovenverdieping van het politiebureau terechtkwam. Je bent dan bezig met overleven.” Het duurde uren voordat hij iemand van de politiepost op het VN- hoofdkwartier aan de telefoon kreeg. Daarna sprak Raijmakers met de familie van het overleden meisje. “Maar wat moet je zeggen? Ik voelde me verschrikkelijk schuldig, maar het enige waar die mensen het over hadden, was de financiële vergoe- ding die ze wilden hebben. Dat vond en vind ik nog steeds, ook bijna twintig jaar later, ongelooflijk. Ik heb een prima uitzending gehad, maar dat overschaduwt alles.”


Door deze ervaring in Angola rijdt de luitenant-kolonel nog altijd heel voorzichtig. “Zeker als er kinderen in de buurt zijn. Op woonerven zelfs tot op het truttige af. Ik heb gezien hoe snel het mis kan gaan.”


Children in Trouble


Wie: Maarten Raijmakers Wat: werkgroep Children in Trouble Waar: Barneveld Wanneer: 2006 tot heden


Contact: tel: 0342-420009 of 06-22160664, website: www.citbarneveld.nl, e-mail: info@citbarneveld.nl


MEI 2014 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64