This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Gielt Algra en Fred Lardenoye


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Rotterdam 40-45


Rotterdam is als geen andere stad in Nederland een sym- bool geworden van alles wat zich in de Tweede Wereld- oorlog in Nederland heeft afgespeeld. Van de gevechten in de meidagen en het bom- bardement, van verzet en col- laboratie tot en met de grote razzia, de Jodenvervolging en de Hongerwinter. Rotterdam


is niets bespaard gebleven. Vrijwel al die gebeurtenissen zijn destijds ook gefotogra- feerd en, zoals zo vaak als men ergens een beeld bij krijgt, dringt dan de essentie pas goed tot je door. Zo lijkt in eerste instantie de aan- dacht voor de Jodenvervol- ging, in dit fraai uitgevoerde boek, er bekaaid af te komen. Slechts één foto, van een joodse derde klas van een lagere school waarop je de allerliefste kindergezichtjes ziet die je je kunt voorstel- len, geeft er aandacht aan. De tekst onder de foto is echter onverbiddelijk en vermeldt dat slechts vier van de pak- weg dertig kinderen het over- leefd hebben, waardoor dit beeld je niet meer loslaat. Aan de hand van meer dan honderd soms heel bijzondere foto’s geeft de auteur een overzichtelijke


De Al-Qaedaconnectie, deel 1


Literaire thriller waarin twee Nederlanders, een coördinator terrorismebestrijding en een hoofdinspecteur van politie, betrokken raken bij de internationale strijd tegen het terro- risme. Wanneer zich op hetzelfde moment op verschillende plaatsen in de wereld drie onverklaarbare ongelukken voor- doen, opent het tweetal de jacht op de Al-Qaedaconnectie. Hun speurtocht brengt hen in contact met diverse betrok- kenen, van de knappe Nederlandse moslima Rejhana tot de mannen van de Mossad, de Israelische geheime dienst. Zijn de twee in staat om een vierde, wereldschokkende aanslag te voorkomen?


De Al-Qaedaconnectie, deel 1 – Rolf Österberg


386 pagina’s € 17,50


Uitgeverij: Celtica Publishing, Capelle aan den IJssel (tel: 06-10719310) www.celtica-publishing.nl ISBN 978-94-91300-23-3


(deel 2 verschijnt eveneens in 2014) 28


beschrijving van wat die vijf verschrikkelijke oorlogsjaren voor de Maasstad betekend hebben. In het voorwoord spreekt burgemeester Ahmed Aboutaleb de hoop uit dat ook jongere generaties aan de hand van deze uitgave zullen beseffen wat er in die jaren is gebeurd, omdat we met dit boek “de oorlogsjaren bijna als een film kunnen volgen.” Aan die woorden valt niets meer toe te voegen. (GA)


Rotterdam 40-45 – J.L. van der Pauw 128 pagina’s


zw/w geïllustreerd € 24,95


Uitgeverij WBOOKS Zwolle (tel: 038-4673400) i.s.m. stadsarchief Rotterdam www.wbooks.com ISBN 9789462580015


De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd


Bijna alle militaire historici zullen de geallieerde over- winning in de slag om de Atlantische Oceaan in 1943 een van de belangrijkste keer-


KORT


punten in de Tweede Wereld- oorlog noemen. Dankzij deze ommekeer konden de geallieerden een tweede front openen, wat het einde zou inluiden voor de asmogend- heden. Nederland speelde hierbij, door zijn omvangrijke koopvaardijvloot, een belang- rijke rol en de bemanningen mogen met recht trots zijn op de prestaties die hierbij zijn geleverd.


Maar dat geldt niet alleen voor dit strijdtoneel in de Atlantische Oceaan. De Nederlandse koopvaardij voer op zeven wereldzeeën en leverde in deze donkere jaren overal een belangrijke bij- drage. Toch is deze rol veelal onderbelicht gebleven. En als de koopvaardij dan in de schijnwerpers komt te staan, dan is het vooral de strijd op leven en dood met de Duitse U-boten die belicht wordt. In dit boek komen alle facet- ten van de strijd door de koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog naar voren. Enkele voorbeelden: de Nederlandse koopvaardij- veteranen komen zelf aan het woord, er is evenredige aandacht voor de strijd in het Verre Oosten en men gaat in op ‘de afhandeling’ in de naoorlogse jaren.


Enkele van die onderwer- pen werpen een voor velen nieuw beeld op. Bijvoorbeeld als het gaat om de vele bui- tenlandse schepelingen die op de Nederlandse schepen dienden of om een verhaal


MEI 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64