This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Out


In de rubriek Check Out kunt u als veteraan uw curieuze en opvallende berichten en/of foto’s kwijt. Stuur uw suggesties naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen o.v.v. Check Out of e-mail: checkout@veteranen.nl (vergeet dan niet uw huisadres te vermelden!)


Door: Janke Rozemuller


Digitaal WO II-monument In aanloop naar 4 en 5 mei 2014 kon


iedereen een selfie, een gefotografeerd zelfportret, uploaden met een foto van iemand uit zijn of haar naaste omge- ving die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt of een verhaal delen uit die tijd. Op deze manier is een digitaal monument ontstaan, een ketting van gezichten en verhalen die voor altijd bewaard blijven. Een van de initiatief- nemers van het project Gezichten van Vrijheid is Soldaat van Oranje – De Musical.


Historische aanwinsten Bevrijdingsmuseum


Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek heeft een doos sigaren van nazi-kopstuk Hermann Göring aan zijn collectie toegevoegd. De rookwaren behoren tot een bijzondere verzameling documenten en voor- werpen die toebehoorden aan het Commissariat General Recuperation (CGR). Deze organisatie had direct na de oorlog tot taak gestolen Nederlandse goederen uit Duitsland terug te halen. Tij- dens de missies werden regelmatig persoon- lijke souvenirs meegenomen. Het hoofd van de CGR kwam daardoor in het bezit van een doos sigaren, speciaal vervaardigd voor de tweede man van nazi-Duitsland: Reichsmar-


Foto: Nationaal Bevrijdings- museum 1944-1945


schall Hermann Göring. Ook kreeg hij een editie van Mein Kampf uit het NSDAP-hoofdkwartier in München. De zoon van het CGR-hoofd schonk het boek, de sigaren en de dossiers van zijn vader onlangs aan het Groes- beekse museum, waar de stukken nu te zien zijn. “Voor het museum vormen ze een bijzondere aanwinst. Niet


alleen omdat de sigaren en deze Mein Kampf topstukken uit de geschiedenis van het nationaalsocialisme zijn, maar ook omdat de documentatie over de CGR een schat aan informatie biedt over een nauwelijks bekend aspect van de wederopbouw”, aldus de conservator van het museum.


www.bevrijdingsmuseum.nl Getekend voor de eeuwigheid


Een deel van de cast van Soldaat van Oranje geeft op www.soldaatvanoranje.nl zelf enkele voorbeelden van bijdrages aan het project Gezichten van Vrijheid.


Tattookunstenaar Peter van der Helm biedt sinds enkele maanden een bijzondere service aan onder de noemer Preserve your tattoos. Klanten kunnen na hun dood hun getatoeëerde huid laten bewerken, zodat hun geconserveerde tattoo kan wor- den geëxposeerd. Bijvoorbeeld in de tattooshop van Van der Helm, Walls & Skin in Amsterdam. Van der Helm introduceert zijn project heel voorzichtig: ‘Het zal voor u wellicht een beetje luguber overkomen (…).’ Toch wil hij zijn idee onder de aan- dacht brengen van veteranen en dan met name die van de marine. Hij verwacht dat er onder hen zeker belangstelling zal zijn voor zijn initiatief. Aan het conserveren van een tattoo hangt wel een prijskaartje: 10 centimeter kost al gauw 300 euro. Ook moet de eigenaar bij leven een uitgebreide verklaring invullen, waarin onder meer is vastgelegd of de tatoeage mag worden geëxposeerd, al dan niet anoniem. Volgens Van der Helm hebben inmiddels zeker vijftig getatoeëerden interesse getoond. Hoe legaal het allemaal is, weet hij ondanks navraag bij diverse instanties niet. Dat moet volgens hem in de praktijk maar blijken.


Veteranen die hun tatoeage bij leven in de etalage willen zetten, kunnen zich opgeven voor de Checkpoint-rubriek Getekend voor het leven (mail naar: checkout@veteranen.nl). Eeuwige roem biedt www.wallsandskin.com.


Veteraan met muzikale missie doneert opbrengst cd


Ruim 1000 euro, dat is de opbrengst van de actie die veteraan met een missie Marcel Hölscher in 2013 hield voor War Child (zie ook Checkpoint 2-2013). Hölscher is niet alleen Kosovoveteraan, maar ook muzikant. Een jaar lang spaarde hij de opbrengsten van zijn album Tomorrow op. Begin dit jaar maakte hij 1016 euro over aan War Child. “Ik wil ieder- een hartelijk bedanken die de moeite heeft genomen om mijn actie te steunen door mijn muziek te downloaden, geld te geven tijdens mijn optredens of rechtstreeks te doneren”, aldus Hölscher, die optreedt onder de artiestennaam Mike Hull.


62


MEI 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64