This page contains a Flash digital edition of a book.
Meetingpoint


‘We zijn geen café, maar een vereniging’


Voor de ingang denk je dat je op het verkeerde adres bent. Een dichte, witte deur met aan weerszijden rolluiken voor de ramen. Binnen blijkt waarom: het is de kantine van een schiet- vereniging. Veiligheid voor alles. Langs de wanden planken met overwinningsbekers. De politie, marechaussee, FIOD en douane, iedereen schiet hier, en niet onverdienstelijk, zo lijkt. Sinds een half jaar stelt beheerder Servaas zijn kantine vrijwillig open voor de veteranen.


Tekst en foto: Karin Stroo H


et café waar ze voorheen hun veteranencafé hielden, ging failliet. Ruud Smit (77), zelf sportschutter, nam


Jan van Gils (72) mee naar de kantine van zijn sportvereniging. Of hij het wat vond? “Ja, ik vond het leuk. En toen de overige mannen hier kwamen kijken, was het liefde op het eerste gezicht. Met algemene stemmen hebben we besloten dat we voortaan ons borreltje hier zouden drinken.” “Maar”, haast Smit zich te zeggen, “we zijn géén veteranencafé, we zijn een vereniging. Anders krijgen we oneerlijke concur- rentie met de horeca, want wij kunnen lagere prijzen hanteren.”


Bas Poldervaart (84) stapt binnen: “Zo, ik heb mijn hele familie weer meege- nomen.” In zijn kielzog vrouw Willy en kleinzoon Niels van der Hoorn (22). De laatste valt qua leeftijd nogal uit de toon. Zelf zegt hij hierover: “Het komt niet vaak voor dat mensen van mijn leeftijd belangstelling hebben voor de oorlog, maar ik heb er altijd interesse in gehad. En alle verhalen die opa mij verteld heeft, daar wilde ik meer van


weten. Nou, hier hoor je mooie verha- len van mensen die het meegemaakt hebben.”


Poldervaart, ooit radiotelegrafist bij de marine en ‘alle wereldzeeën bevaren’, zegt een beetje trots: “Hij gaat ook altijd mee naar de veteranendag in Den Haag.” Zijn kleinzoon: “Weet je wat ik jammer vind? Dat er heel weinig over Nieuw-Guinea verteld wordt. Men is er niet trots op en schaamt zich er een beetje voor. Maar over een aantal jaren zijn de mensen er niet meer die er nog over kunnen vertellen. Als mijn gene- ratie interesse gaat tonen, blijven de verhalen langer bestaan.”


Band oud en jong


Giovanni Lorenzo (53), teamleider explosieven en wapens bij de politie, heeft piketdienst en arriveert wat later. “Ja, het is heel druk vanwege de NSS- top.” Lorenzo heeft in 1980/’81 in Liba- non gezeten als Technisch Specialist.


Maakt het uit dat hij een stuk jonger is? “Of je nu een jonge of oude veteraan bent, je hebt een band met elkaar. Soms zegt een blik meer dan honderd woor- den. Er is wel een verschil natuurlijk, de oudere veteranen zijn getraind om oorlog te voeren en wij zijn getraind om vrede te voeren. Hoewel we in een oorlogssituatie komen.”


Duidelijk is dat ze het allemaal naar hun zin hebben in deze kantine. Smit knikt: “Jazeker. Alleen, we kunnen hier maar terecht tot zes uur, dan moet Ser- vaas naar huis om te eten, want om zeven uur begint het schieten.” Voor jonge veteranen is vrijdagmiddag vaak een onmogelijk tijdstip. Smit, enthou- siast: “We hebben met Servaas afge- sproken dat we als proef een keer op zaterdag open gaan. Op 24 mei. Dan kunnen we om twee uur beginnen. En dan tot ’s avonds acht uur, zoiets.” Van Gils grinnikt: “Nou, dan kunnen we kruipend naar huis…”


MEI 2014 39


Wat: Veteranen Ontmoetingsplaats Haarlemmermeer (VOH) Waar: Sportschutters Accommodatie, Hoofdweg 867, 2131 MB Hoofddorp Voor wie: veteranen en hun aanhang en overige sobats Wanneer: iedere derde vrijdag van de maand 15.30-18.00 uur Contactgegevens: Jan van Gils, tel: 020-4972654 of Ruud Smit, tel: 023-5575575


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64