This page contains a Flash digital edition of a book.
maal aan mijn vrouw te laten zien.” ’s Ochtends wordt onze boot in de baai van Wey overvallen door een storm. Met een snelheid van een knoop weten we de open zee te bereiken en zoeken beschutting ach- ter een eiland. Hierdoor lopen we wat vertraging op in het programma. Maar het is Indonesië, niet te veel plannen dus! Gids Karel, voorheen lid van het Papoea Vrijwilligers Korps, wordt opgehaald in Adu- wey. Samen met hem houden we eerst een korte herdenking voor de omgekomen marinier Peter Mannie. Daarna lopen we naar de plek van de hinderlaag. Karel laat ons zien waar Mannie sneuvelde en waar hijzelf in dekking lag.


Meisjesinternaat


Landmachtveteraan Joseph te Wiele (74) heeft veel herinneringen aan Sorong en omgeving. “Jammer dat we de kazerne niet in mochten, maar het bezoek aan het verlaten vliegveld Jefman en het volgebouwde eiland Doom was ook de moeite waard.” Aan het begin van de reis wordt de groep gesplitst: een deel gaat met een schoolbusje naar Teminaboean, de anderen maken dezelfde tocht, maar dan met de eigen boot. Het busje heeft moeite met de heuvels.


We ruiken iets dat het midden houdt tussen verbrande koppelingsplaten en rubber. En alsof dat nog niet genoeg is, raakt de bus soms verstrikt in laaghangende elektriciteitskabels. Gids Danny vertelt dat je voor een aangereden varken per tepel een miljoen rupiah moet betalen. “Je kunt beter een Papoeavrouw omver rijden”, grapt iemand.


De bus doet zeven uur over 160 kilo- meter, maar de beloning is groot. Een schitterende ontvangst valt ons ten deel in het meisjesinternaat, waar we enkele nachten blijven. Met z’n allen zwemmen in de kali, heerlijk! We bezoeken een missieschool in Mariat, vlakbij Sorong. Op een van de huizen ontdekken we een her- denkingsplaatje voor de omgekomen landmachtmilitairen Victor Pouw en Leo Phijl. Destijds was dat het enige stenen huis in de wijde omgeving, de rest was jungle. Nu is het gebied volgebouwd, voornamelijk door Java- nen en andere transmigranten. De reis gaat verder naar Kokas, waar ex-marinier en reisgenoot Anton Koch (72) enige tijd gestationeerd was. Hij laat ons zijn fotoboek zien. “Ik herken niets meer. Ik kan niet eens de aanlegsteiger vinden.” In Fak Fak mogen we wel de kazerne op, ook al was niemand van ons gezel-


schap daar gelegerd. Ons aanspreek- punt daar is een kleinzoon van een KNIL-militair. Misschien heeft dat geholpen, want de andere kazernes blijven voor ons verboden gebied, ondanks de na veel moeite verkregen officiële toestemmingspapieren uit Jakarta.


Biak Verderop in het reisprogramma probe-


ren we van Waigeo naar Manokwari te varen. We hebben een beste deining daar op de Pacific. We doen geen oog dicht. Sommigen zijn flink zeeziek. Na acht uur varen, besluiten we om terug te keren. De volgende dag strekken we de benen op het eilandje Saonek, voormalig bestuurs- centrum van de Raja Ampat. Daarna doen we een tweede poging om naar Manokwari te varen, maar ook nu is er geen doorkomen aan. Voor de eilandjes Amsterdam en Middelburg keren we terug naar de beschutting van Waigeo. Er wordt overlegd met reisorganisator Klaas Slot in Neder- land. Die biedt ons aan om op zijn kosten de reis per vliegtuig te vervol- gen. Zelfs de hotels en een maaltijd- vergoeding neemt hij voor zijn reke- ning. Eric Frowein, de Nederlandse bedrijfsleider van de MatahariKu, regelt de vlucht van Sorong naar


MEI 2014 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64