This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up Veteranen in erecouloir op 4 mei


Zoals het een mooie traditie betaamt, stonden ook dit jaar op 4 mei bij de Nationale Dodenherdenking 60 vete- ranen van diverse uitzendingen in het erecouloir op de Dam. Een bijzondere


plechtigheid waarvoor veteranen, oud en jong en van alle missies, zich enthou- siast hadden opgeven. Na uitgebreide voorlichting en het oefenen van het mar- cheren en lang achtereen stilstaan op het


Veteranen in het erecouloir op de Dam op 4 mei. Foto: Edwin Kulik


Amsterdamse Marinecomplex, waren zij terdege voorbereid op een indrukwek- kende plechtigheid. Oud-D66-politicus Jan Terlouw hield in de Nieuwe Kerk een voordracht over broederschap, die nu, bijna 70 jaar na de oorlog, onder druk staat. De mensen buiten op de Dam luisterden muisstil en aandachtig. Na de kranslegging door koning Willem- Alexander en koningin Máxima en de twee minuten stilte, droeg Nienke Wolt- meijer, 18 jaar en winnares van Dichter bij 4 mei, het gedicht ‘De Stille Getuige’ voor. Over de bomen bij Westerbork en de kastanjeboom in de tuin van Anne Frank, die als stille getuigen alles gezien hebben en een tastbare herinnering vormen. Hierna volgde de kransleg- ging voor de omgekomen burgers in Europa en Azië en omgekomen mili- tairen en koopvaardijpersoneel. Na een toespraak van burgemeester Eberhard van der Laan werden nog meer kransen gelegd en werd het defilé geopend door het koninklijke paar. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso ver- zorgde de muzikale omlijsting. (AS)


Tiende Limburgse veteranendag


Met ondersteuning van de provincie Limburg en de gemeente Roermond organiseert de Stichting Limburgse Veteranendag (SLVD) op zaterdag 21 juni 2014 in Roermond voor de tiende keer de Limburgse veteranendag voor alle in Limburg en in de Euregio woonachtige Nederlandse veteranen en hun partners. De jubileumeditie van de Limburgse veteranendag begint ’s ochtends in het Herdenkingspark Roermond aan de Maas- trichterweg te Roermond. Daar vindt bij het Monument voor Vredesoperaties een plechtige herdenking plaats, die muzikaal wordt opgeluisterd door het Reünieorkest Limburgse Jagers. Daarna volgt een parade door de binnenstad van Roermond met een defilé aan de Neerstraat. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso uit Assen en de Drums & Pipes Police Maastricht zullen de parade muzikaal begeleiden. De dag wordt afgesloten met een bijeenkomst op het Prinsen- hof en met levende muziek in de aangrenzende zalen van ’t Paradies aan het Munsterplein. ’s Middags verzorgen de muziekkorpsen die aan de parade hebben deelgenomen ook een muzikale show. De SLVD nodigt veteranen in werkelijke dienst via deze weg uitdrukkelijk uit om ook aan de viering deel te nemen. (FL)


6 MEI 2014


De parade op een van de vorige edities van de Limburgse veteranendag. Foto: Pim Erme


Aanmelding (liefst vóór 1 juni) bij het inschrijfbureau LVD 2014, Kasteel Hillenraedtstraat 49, 6043 HB Roermond, e-mail: f.paulissen@home.nl, tel: 0475-350395. Online aanmelding is ook mogelijk via de website www.limburgseveteranendag.nl, die tevens extra informatie bevat.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64