This page contains a Flash digital edition of a book.
Jaarthema Veteraneninstituut VETERANEN OP DE ARBEIDSMARKT


Burundiveteraan is nu officier van justitie


Het Veteraneninstituut besteedt extra aandacht aan het thema veteranen op de arbeidsmarkt. In dat kader is Burundiveteraan Miriam Weimar gefotografeerd in haar huidige functie als officier van justitie bij het Arrondissementsparket Oost-Nederland.


Welke uitzending heb je gedaan?


Ik ben in 2008 op individuele basis op uitzending geweest naar Burundi. Dat was een SSR-missie, Security Sector Reform (zie ook Checkpoint 6-2013; red.).


Hoe kijk je terug op je uitzending?


Met heel veel plezier en voldoening, soms zelfs met heimwee. Het leven is daar heel anders en de mensen zijn ondanks al het leed veel vriendelijker dan Nederlanders. Maar ze zijn ook wantrouwend, wat gelet op het verleden niet zo vreemd is. Je moet je bewijzen, maar zodra je bewezen hebt dat je goede intenties hebt, maak je vrienden voor het leven. Dat stimuleert je ook om door te gaan, al maak je kleine stapjes en gaat het allemaal lang niet zo snel als je zou willen. Ook een eenling kan verschil maken. Als ik nu zie wat het land en de politie allemaal ontwikkeld hebben, dan ben ik trots dat ik daar tien maanden aan heb mogen meewerken.


Wat was je laatste functie bij Defensie voordat je de dienst verliet?


Ik was militair jurist bij de staf Koninklijke Marechaussee en werd gedetacheerd naar, toen nog, de afdeling Juridische Aangelegenheden bij de Directie Personeel en Organisatie van de Koninklijke Landmacht.


Wat voor werk doe je momenteel?


Ik ben officier van justitie bij het Arrondissementsparket Oost-Nederland.


Waarom heb je voor dit werk gekozen?


Omdat ik voor de rechten van anderen wil opkomen en zo mijn steentje wil bijdragen. Als officier van justitie heb ik een sturende rol tijdens opsporingsonderzoeken. Ik heb ook veel contact met politie en de Koninklijke Marechaussee. Ik zorg voor de juridische stroomlijning en maak het werk af op de zitting. Een slachtoffer krijgt die kans vaak niet, maar als ‘spreekbuis’ van de maatschappij kan ik afrekenen met straf- baar gedrag en heb ik invloed op de wijze van bestraffing. De uitdaging zit voor mij ook in het kiezen van een bepaalde straf of maatregel die de verdachte ervan moet weerhouden om nog eens in de fout te gaan. Daar is iedereen bij gebaat.


Helpen je ervaring bij Defensie en je uitzendervaring je bij het uitoefenen van je huidige baan?


Ja, absoluut. Ik weet hoe de Koninklijke Marechaussee en politie werken en ik ken de culturen. Ik weet ook hoe slecht het leven kan zijn en dat het desondanks mogelijk is om ver-


der te gaan. Als je in een instabiel gebied met veel spanningen op jezelf bent aangewezen, leer je jezelf erg goed kennen. Je leert snel inschattingen maken, improviseren, knopen door- hakken en bovenal relativeren. Dat alles is van grote waarde in mijn huidige werk. Ik kan de gebeurtenissen makkelijker van me af zetten en dat helpt om objectief te blijven.


Heeft jouw uitzendervaring invloed op je dagelijkse werk? Op heel veel manieren. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat het leven niet zwart-wit is. Een rebel is niet alleen maar slecht. Het zijn vaak vechters, die veel hebben meegemaakt en die op hun manier proberen voor hun eigen rechten of die van ande- ren op te komen. De manier waarop dat gebeurt, is alleen niet goed te praten. In de kern zie ik dit soms bij verdachten. Het is in ieder geval, naar mijn mening, iets waar je altijd even bij stil moet staan. Afstraffen is één ding, maar als het even kan, voorkom ik liever dat het wéér misgaat. En dan moet je soms net wat verder kijken dan je neus lang is. Bovendien heb ik geleerd wat een belangrijk goed het is om een rechtssysteem te hebben waarin de maatschappij vertrouwen heeft. Dat is lang niet overal het geval. Het is dus onder anderen aan mij om dat vertrouwen te behouden.


Is je veteraan zijn ter sprake geweest toen je solliciteerde bij het Openbaar Ministerie?


Ja. Het Openbaar Ministerie is altijd op zoek naar mensen met brede werk- en levenservaring. Verschillende invalshoeken zijn belangrijk om een strafzaak goed te kunnen belichten. Een organisatie met medewerkers met verschillende achtergrond is daartoe beter in staat. Het komt de kwaliteit van ons werk ten goede.


Heb je in je huidige baan collega’s die ook veteraan zijn? Wel een aantal, ja. Maar het blijft toch iets bijzonders. (CC)


MEI 2014 51


Foto: William Moore


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64