This page contains a Flash digital edition of a book.
ding, emigreerde naar Zuid-Afrika en werd professor aan de universiteit van Stellenbosch.


Brildragers niet gewenst Voor brildrager Hemmes was het


een hele toer om bij een van de drie legeronderdelen aangenomen te worden. De luchtmacht en de marine wezen hem resoluut de deur. Voor zijn aanmelding bij de Irene Brigade leerde Rudi daarom wijselijk de letterkaart uit zijn hoofd en liet hij zijn bril thuis.


In 1943 was de brigade van Wolver- hampton naar de omgeving van Harwich verhuisd. De verkennings- eenheid waar Hemmes bij was inge- deeld, bivakkeerde in Dovercourt. Omdat hij goed kon schieten, werd hij brenschutter op een bren gun carrier. In augustus 1944 stak de bri- gade over naar Normandië. Nadat de


“Zonder nazorg geen demobilisatie van militairen die aan gevechten hebben deelgenomen”, aldus generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes. Foto: Birgit de Roij


‘Alles wat Duits was, vluchtte de Seine over’


stellingen van de 6e Airborne Divisie bij Saint-Come waren overgenomen, was de eerste opdracht de bevrijding van Pont-Audemer in Frankrijk. “Alles wat Duits was, vluchtte de Seine over”, aldus Hemmes.


Bevrijding


De Prinses Irene Brigade nam vervol- gens ook deel aan operatie Market Garden. In oktober 1944 kreeg de brigade de opdracht om Tilburg te bevrijden. “Toen de Duitsers zich terug begonnen te trekken, trok een Schotse divisie als eerste Tilburg bin- nen”, vertelt Hemmes. “Wij vonden dat een rotstreek, maar uiteindelijk hebben we er samen deelgenomen aan de Victory Parade. In 1955 is in Tilburg het monument De Vaandel- drager van de Prinses Irene Brigade onthuld. De namen van de gesneu- velden zijn er in 1995 aan toege- voegd. Het aantal gewonden was bij ons driemaal zo hoog als bij de Schotse wapenbroeders.” De brigade overwinterde in Zeeland. Daar verliet Hemmes de brigade, want


48 MEI 2014


hij werd voor een officiersopleiding naar Engeland gestuurd, waar hij tot 1945 zou blijven. De brigade stak bij Hedel de Maas over om Zaltbommel te bevrijden en verloor daarbij twaalf mensen, onder wie tien Brabanders die zich na hun bevrijding als oor- logsvrijwilligers bij de brigade had- den aangesloten. De brigade was in Wageningen toen daar de capitulatie van de Duitsers in Nederland werd ondertekend. Door zijn verblijf in Engeland miste Hemmes tot zijn grote spijt de heuglijke intocht van de bri- gade als eerste geallieerde bevrijders op 6 mei in Den Haag.


Nazorg is noodzakelijk Na de oorlog werd Hemmes beroeps-


officier. In 1947 ging hij over naar de Koninklijke Luchtmacht, waar hij in 1978 als generaal-majoor met functioneel leeftijdsontslag ging. Hij was een van de eerste Nederlandse officieren die concludeerde dat militairen die daadwerkelijk aan gevechten hadden deelgenomen niet zonder nazorg mogen worden gedemobiliseerd. Die overtuiging heeft inmiddels vaste voet gekre- gen in de moderne Nederlandse krijgsmacht. Hemmes was, samen met vijf andere voorzitters van een veteranenvereniging, medeoprichter van het Veteranen Platform en stu- wende kracht achter het bestuurlijk en praktisch ondersteunen van de veteranen bij het oprichten van de Vereniging van Veteranen binnen


het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI). Voor zijn niet afla- tende inzet voor een goede nazorg voor militairen die na de Tweede Wereldoorlog in acties onder de vlag van de Verenigde Naties de vuur- doop hebben ondergaan, verwierf Hemmes wereldwijd erkenning in de vorm van hoge onderscheidingen. Zo benoemde Frankrijk hem tot Cheva- lier de la Légion d’honneur. Met de onderscheiding Freedom of the City werd de gehele Prinses Irene Brigade ereburger van Wolverhampton en Congleton.


Op 19 juni 2013 werd Hemmes tot ereburger van Den Haag benoemd. Uit handen van burgemeester Jozias van Aartsen ontving hij de gouden erepenning van de gemeente, omdat hij als lid van de Prinses Irene Bri- gade nauw betrokken was geweest bij de voorbereiding van de bevrijding van Den Haag. Met de erepenning betuigde de gemeente ook eer aan alle andere leden van de Prinses Irene Brigade.


Zijn laatste onderscheiding is het lidmaatschap van het Amerikaanse Legion of Honor from the Chapel of Four Chaplains. Het is de blijvende herinnering aan de onvergetelijke daad van zelfopoffering van vier geestelijken, door het afstaan van hun zwemvesten aan soldaten die hiervan verstoken waren na torpedering van het troepenschip Dorchester door de U-223 op 3 februari 1943, op weg naar een basis op Groenland.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64