This page contains a Flash digital edition of a book.
Check In O


orlog is natuurlijk nooit leuk, maar mili- tairen die ook nog te maken krijgen met krijgsgevangenschap of gijzeling zullen daar niet graag op terugkijken. Niet voor niets wordt er vaak nauwelijks over gesproken en is het bij een goede afloop voor het thuisfront vaak gissen wat er is gebeurd.


Dat mijn vader in de Tweede Wereldoorlog net als zoveel Nederlandse militairen krijgsgevangene van de Duitsers is geweest, besefte ik pas goed toen mijn moeder daar na zijn overlijden verhalen over vertelde. Over het begraven van een van zijn kameraden die in Stuttgart door de bombardementen van de geallieerden overleed. Of over zijn verblijf op Fort Kronprinz nabij Straatsburg, dat door de krijgsgevangenen ‘Fort Hon- ger’ werd genoemd. Toen ze werden overgeplaatst naar weer een volgende gevangenis, waren de velden rond de slotgracht helemaal kaalgeplukt, omdat de krijgsge- vangenen zelfs brandnetels en paardenbloemen hadden gekookt om hun honger te stillen. In mei 2006 is dit verhaal in Checkpoint uitgebreid beschreven.


Dat het thema ‘krijgsgevangenschap’ actueel is, blijkt uit de beelden die ik vlak voor het ter perse gaan van deze editie onder ogen krijg van door Russisch gezinde separatisten gevangengenomen Oekraïense ‘leden van de veiligheidsdienst’, die duidelijk zichtbaar verwond raakten bij hun aanhouding. “Omdat ze zich verzet hebben tegen hun arrestatie”, verklaart een van de sepa- ratisten droog. Of de beelden van OVSE-waarnemers die ondanks hun neutrale status door pro-Russische separatisten gegijzeld worden gehouden in Oekraïne. ‘Te gast van de burgemeester’ heet het dan eufemistisch tijdens een geïmproviseerde persconferentie. De parallellen met de gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië dringen zich in dit conflict helaas steeds meer op.


Fred Lardenoye hoofdredacteur Checkpoint


Inhoud


4 Check Up


8 Krijgsgevangen of gegijzeld Overzichtsartikel


12 12


16


Krijgsgevangen in WO II Meidagenveteraan Willem Wolters


15 De Wereld volgens Wecke Column drs. Leon Wecke


Gegijzeld tijdens vredesmissie Rwanda en Bosnië


19 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


20 Veteranenloket gaat open Interview voorzitter stuurgroep Hans Leijh


22 Tiende Nederlandse Veteranendag Verhalen van veteranen gebundeld


Portret van generaal Henri Winkelman, opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, in krijgsgevangenschap. Foto: NIMH


2 MEI 2014


23 Verslag veteranenlezing Hollandse held of tikkende tijdbom?


Korte nieuwsberichten


Foto: privécollectie Willem Wolters


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64