This page contains a Flash digital edition of a book.
Niets was wat het leek


Vorige maand constateerden we nog dat de hausse van boeken over prins Bernhard bijna tien jaar na zijn dood voorbij leek en dan komt voormalig NIOD-medewerker Gerard Aalders met zijn zoveelste boek over de prins. Aalders heeft ook (mede) het bewijs geleverd voor het vooroorlogs lidmaatschap van Bernhard van de Duitse


nazipartij NSDAP, een onthulling die de prins hem tot zijn dood kwalijk nam. De titel van Aalders’ boek, Prins Bernhard. Niets was wat het leek, verraadt al dat het gaat om een vrij definitieve afrekening. ‘Hoe is het mogelijk dat een man die liegt, draait, smeergeld aanneemt, vrijwel uitslui- tend eigenbelang najaagt, zich met louche types afgeeft, in wapens handelt, ministers corrumpeert en voortdurend fantasieverha-


len over zichzelf de wereld instuurt, door de jaren heen zo mateloos populair kan blijven?’, vraagt Aalders zich aan het begin van het boek af. Hoewel hij daar in de 450 pagina’s die volgen geen antwoord op geeft, hoogstens enkele suggesties, slaagt hij er wel in al die kwalificaties van de prins te onderbouwen. Niet dat Aalders met opmer- kelijke nieuwe feiten komt, maar historicus als hij is, zet hij op een prettig leesbare manier nog een keer alle eerdere onthul- lingen over de vaak duistere levenswandel van prins Bernhard op een rij en in de juiste context. Daarbij put hij onder (veel) meer uit eerdere boeken: dat van Annejet van der Zijl over de jonge Bernard en het boek van Jort Kelder over Bernhard als ongekroonde onderkoning van Nederlands- Indië en zijn betrokkenheid bij wapenhan- del. Het resultaat zal voor wie die boeken niet heeft gelezen ontluisterend zijn. Wat Aalders bovendien onomstotelijk aantoont is dat de prins een mateloze geldwolf was, die ondanks zijn riante staatsinkomen vrijwel elke rekening ten laste liet komen van de Nederlandse belastingbetaler. Zelfs de fameuze boete die Bernhard in 2003 met een groots gebaar, breed uitgemeten in De Telegraaf, betaalde voor twee Albert Heijn-medewerkers die een overvaller in elkaar hadden gemept, werd achteraf door de prins gedeclareerd bij het ministerie van Financiën. Inderdaad, niets was wat het leek. (FL)


Prins Bernhard. Niets was wat het leek – Gerard Aalders


463 pagina’s € 19,90 (e-book: € 11,90) Uitgeverij Boom, Amsterdam (tel: 020-5218938) www.uitgeverijboom.nl ISBN 9789461055293


KORT Indië 1947-1948


Dit brievenboek schetst de persoonlijke beleve- nissen van de Limburgse soldaat Harrie Brummans tijdens zijn uitzending naar Nederlands-Indië in 1947- ’48. Brummans beschreef zijn ervaringen in de vele brieven die hij vanuit Indië aan zijn ouders, broer en acht zussen schreef. Terug in Nederland werd over de gebeurtenissen in Indië echter niet meer gespro- ken. Na zijn dood vindt Brummans’ dochter Vera de brieven van haar vader terug op zolder. Zij heeft ze gebundeld en aangevuld. Een aangrijpend relaas over de moeilijke jaren van een jonge, Nederlandse soldaat in Indië.


Indië 1947-1948. Een prachtig land in oorlog – Lisette Schoeren- Brummans 293 pagina’s,


over het Nederlandse schip Jagersfontein, dat door toe- vallige omstandigheden de rede van Pearl Harbor bin- nenvoer op de ochtend van de Japanse verrassingsaanval en, wijs geworden door de strijd tegen de Duitsers, terstond met zijn boordka- nonnen het vuur opende op de Japanse toestellen. De Nederlandse koopvaardij was


hiermee de eerste ‘schietende bondgenoot’ van de Amerika- nen in de strijd tegen Japan. Het is een goede, overzichte- lijke publicatie, die dankzij de toegankelijke schrijfstijl heel gemakkelijk leest. Het boek doet recht aan het vol- ledige verhaal van de Neder- landse koopvaardijveteranen uit de Tweede Wereldoorlog. (GA)


De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd – Martin Elands, Anita van Dissel, Hylke Faber, Pieter Stolk (red.)


303 pagina’s, geïllustreerd € 29,90 (tot 24 juni 2014 verkrijgbaar voor € 24,90) Uitgeverij Boom, Amsterdam (tel: 020-5218938) www.uitgeverijboom.nl ISBN 9789461055781


zw/w geïllustreerd € 19,75


Uitgeverij Boekscout.nl, Soest www.boekscout.nl ISBN 9789402205978


MEI 2014


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64