This page contains a Flash digital edition of a book.
heeft onder meer gevochten in Korea en Ned.-Indië. Hij was altijd present tijdens de veteranendagen van het KCT. Correspondentie: mw I. de Grebber-Pattinaja, Lelystraat 116, 4827 KH Breda.


4O07 Op 29 maart jl. is G.J. Poulussen op 87-jarige leeftijd overleden. Poulussen was gelegerd in Ned.-Indië bij de ondersteuningscompagnie bij Bataljon 4-2 RI. Correspon- dentie: R. Poulussen, Klari- netstraat 23, 5402 BC Uden.


7 dec. (deel 1). Reacties: C. Zijp, Dorpsstraat 482, 1722 EL Zuid-Scharwoude, tel: 0226-312544.


Diversen 4D01 Boomverzorgingsbedrijf


Konijnenberg Bos en Groen uit Eerbeek stuitte tijdens boomveiligheidscontroles op een aantal in boombast gekerfde berichten uit de Tweede Wereldoorlog. De betreffende kerven waren daar gezet door geallieerden (Canadezen). Konijnenberg


der. Hiervoor is het vfonds op zoek naar alle informatie en/of herinneringen die u heeft m.b.t. de bevrijding 70 jaar geleden. Wie deed welke interessante uitspraken, welke bijzondere tekeningen/ cartoons/foto’s heeft u in het archief, welke feiten weet u (wat is er op een bepaalde dag gebeurd destijds of wat gebeurt er in 2015 m.b.t. de bevrijding)? Reacties: vfonds, tel: 073-6139100, e-mail: scheurkalender@vfonds.nl.


4D03 Gezocht: het boek Blazing Skies (Rinus Nederlof, kol KLu b.d.). Het boek gaat over de geschiedenis van de Groepen Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht in Duitsland 1960-1995. Reacties: S.K. de Graaf, Hemkerstrasse 40, D49565 Bramsche, Duitsland, tel: 0049-5461-72582, e-mail: sgraaf@t-online.de.


4O08 Op 7 april jl. is Cor Woudenberg op 88-jarige leef- tijd overleden. Woudenberg heeft van 1946 t/m 1950 in Ned.-Indië gediend bij de 1e divisie 7 december, onder- deel van de 12e Veldgenie, 1e Bataljon Genietroepen. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Corres- pondentie: R. Woudenberg (dochter), Bakema-erf 157, 3315 JC Dordrecht.


Boeken en tijdschriften 4B01 Aangeboden: het vier-


delige herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade groep C div. 7 dec. Van sept 1946 t/m mrt ’48 (demobilisatie), met honderden foto’s, over- zichtskaarten en een namen- lijst van allen die gediend hebben bij deze brigadegroep (312 pag.). Reacties: M. Haag, tel: 0481-374995.


4B02 Gratis af te halen: herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade groep C div.


Bos en Groen is sinds deze unieke vondst op zoek naar meer van dergelijke bomen met boodschappen uit WO II. Doel van de speurtocht is om de verhalen van de men- sen die de boodschap in de boombast kerfden te achter- halen. Info: website: http://edepot.wur.nl/290150, http://edepot.wur.nl/272920. Reacties: Konijnenberg Bos en Groen, tel: 06-20430874, e-mail: bas@konijnenberg- bosengroen.nl.


4D02 In 2015 is het 70 jaar geleden dat heel Nederland is bevrijd. Een bijzonder jaar, dat ongetwijfeld vele momenten zal kennen waarop herinneringen boven komen. Er zullen diverse activiteiten plaatsvinden, er zijn speciale herdenkingen en er worden bijeenkomsten georganiseerd. Het vfonds wil 2015 bij het grote publiek extra onder de aandacht brengen met een scheurkalen-


MEI 2014 59


4D04 Aangeboden: verzame- ling Nieuw-Guinea artikelen. Verzameling compleet te koop of enkel wat u boeit. De verzameling bestaat uit o.a. schilden uit het Asmatgebied, tamtams, gebruiksartikelen,


voorouderbeelden en sagobak- ken. Reacties: H. Willemsen, tel: 076-5217876, e-mail: hwillemsen@casema.nl.


4D05 Onlangs is de docu- mentaire 200 jaar Cavalerie in Nederland op dvd ver- schenen. Deze documen- taire is bestemd voor iedere cavalerist en voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Neder- landse krijgskunst en in het bijzonder in die van de cava- lerie. De dvd bevat een serie persoonlijke verhalen van zeventien cavaleristen. U ziet beeld- en geluidsfragmenten van bewaard gebleven acties en evenementen uit de cava- lerie. De dvd’s kosten € 15,- (excl. verzendkosten) en zijn verkrijgbaar via het Cavale- riemuseum, tel. 033-4661010 (ook ter plaatse af te halen) of via de webshop: www.huzarenvanboreel.nl.


4D06 Gezocht: het 4e div. Geniebataljon mouwembleem ‘klavertje vier’ in groen met rondom zilveren bies. Kosten worden vergoed. Reacties: F. Franssen, tel: 0316-261939, e-mail: f.franssen3@chello.nl.


4D07 Gezocht: oude ansichtkaarten (humor) van Rien Poortvliet en J. Uchtmann die vroeger verkocht werden in diversen toko’s en bij het MSF. Reacties: C. Fleischacker, Hannie Schaftstraat 14, 5247 XC Rosmalen, tel: 073- 5221723, e-mail: c.fleischacker@kpnmail.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64