This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies 4R01 Reünie Amstelklasse (Van


Amstel, De Bitter, Van Ewijck, Dubois, De Zeeuw en Van Zijl), echtgenotes en partners zijn van harte welkom. Datum: 11 juni 2014. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info en aanmelding (vóór 31 mei): RZN, Postbus 37670, 1030 BH Amsterdam, e-mail: rznamsterdam@gmail.com, website: www.rznamsterdam.nl.


4R02 Reünie Untac. Datum: 14 juni 2014. Locatie: Van Braam


Houckgeestkazerne te Doorn. Info en aanmelding: website: www.untac.nl.


4R03 Reünie VOMI Noord- Brabant Oost.


Datum: 26 juni 2014. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Info: J. v.d. Ham, tel: 013-5400380, e-mail: vomi.nbo@veteranen.nl.


4R04 Reünie 422


Hospitaalcompagnie en 570 Mogospeloton.


Datum: 27 juni 2014. Locatie: Generaal Spoor- kazerne te Ermelo. Info en aanmelding: www. facebook.com/reunie.ermelo en reunie422@gmail.com.


4R05 Varende reünistendag vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman (R81).


Datum: 18 september 2014. Info en aanmelding (vóór 15 juni): Koninklijke Marine, t.a.v. Vaardag Doorman, Gebouw Alk, MPC 10A, Postbus 10.000, 1780 CA Den Helder, e-mail:


vaardag.doorman@mindef.nl. 54


Herdenkingen 4H01 Herdenking ter nage-


dachtenis aan de Groningse militairen die zijn overleden in Ned.-Oost-Indië en Nieuw- Guinea 1945-1962.


Datum: 3 juni 2014 (aanvang: 14.30 uur, einde: 15.45 uur). Locatie: begraafplaats Selwerderhof te Groningen, Provinciaal Indië-Monument Groningen.


Info: Stichting Veteranen en Postactieve militairen Gro- ningen (SVPG), E.K. Hansen, tel: 06-29386449 of G. Tig- chelaar, tel: 06-21562673.


4H02 Herdenkingsdienst Sterre der Zee Bataljon 3-14 RI (7 dec div).


Datum: 14 juni 2014. Locatie: gemeenschapshuis La Rochelle te Roggel (aan- vang: 14.00 uur; ontvangst vanaf 12.00 uur).


Info: Jo Arndts, tel: 0032- 89715132, e-mail:


johannes.arndts@telenet.be of Jan van Boeijen, tel: 0492- 666081, e-mail: boeijen75@zonnet.nl.


4H03 Herdenking gesneuvel- den Indië, aansluitend vetera- nenmiddag Oud-Beijerland. Datum: 27 juni 2014. Locatie: Indiëmonument aan de Mariniersweg, Oud- Beijerland (aanvang: 14.00 uur, aansluitend lokale vete- ranenmiddag gemeentehuis te Oud-Beijerland). Info: D.W.G. Hoogsteder, tel: 0186-623589, e-mail: dominic@veteranen.nl.


Tentoonstellingen


en musea 4T01 T/m 14 juni is in Museum Nairac in Barneveld de tentoonstelling De oorlog dichterbij te zien. Aan de hand van negentig fotomon- tages worden de gebeurtenis-


MEI 2014


sen die zich in de periode 1939-1945 in de gemeente Barneveld afspeelden in beeld gebracht. Een van de belangrijkste gebeurtenis- sen is de legering van het Regiment Huzaren van Sytzama in Voorthuizen en Achterveld tijdens de mobi- lisatietijd. Tientallen andere afbeeldingen, voorwerpen, films en geluidsfragmenten ondersteunen het verhaal van een gemeente in oorlogs- tijd en ten slotte de bevrij- ding van alle dorpen in de gemeente. Geopend: di t/m vr 11.00-17.00 uur, za 13.00- 17.00 uur. Entree: € 5,-. Museum Nairac, Brouwer- straat 1, 3771 HA Barneveld, tel: 0342-415666, website: www.nairac.nl.


4T02 T/m 28 september 2014 presenteert de Stichting Vete- ranenkunst in Museum Bron- beek in Arnhem een expositie van kunst door veteranen. De expositie Na de missie: de kunst van het verwerken toont ruim zestig tekeningen, schilderijen, beeldhouwwer- ken en installaties, gemaakt door veteranen naar aan- leiding van hun ervaringen tijdens hun uitzendingen


6824 MB Arnhem, tel: 026- 3763555, website: www.bronbeek.nl.


4T03 Tot 8 maart 2015 is de expositie Van Huis en Haard – Airborne Memories te zien in het Airborne Museum in Oosterbeek. In september 1944, na de Slag om Arn- hem, beveelt het Duitse opperbevel de complete evacuatie van de bevolking van Arnhem en omstreken.


De tentoonstelling vertelt het ingrijpende verhaal van deze vluchtelingen en hun bele- venissen tijdens de evacu- atie, de bevrijding elders in mei 1945 en hun terugkeer in de periode erna. Geopend: ma t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00- 17.00 uur. Entree met vetera- nenpas: € 7,50 (i.p.v. € 8,50). Airborne Museum ‘Harten- stein’, Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, tel: 026-3337710, website: www.airbornemuseum.nl.


Varia 4V01 Op 7 mei heeft burge-


naar Nederlands-Indië en Korea tot en met de mis- sies naar Cambodja, Irak en Afghanistan. Hun werk is tegelijkertijd aanknopings- punt voor gesprek, dat leidt tot erkenning en waardering. Geopend: di t/m zo 10.00- 17.00 uur. Entree met vete- ranenpas: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147,


meester Jozias van Aartsen van Den Haag in het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt te Den Haag het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt aan de zoon van de overleden 1e ltn Inf. KNIL Carel C.C. van der Vecht. Op 8 mei heeft burge- meester Kees de Bruin van de gemeente Papendrecht de verschillende postuum toegekende onderschei- dingstekens uitgereikt aan de families van Landstorm


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64