This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


Captain America


In het artikel van René Moelker en Michelle Schut met de kop ‘Even je hoofd leegrijden’ (Checkpoint 3-2014) staat dat in de film Easy Rider drie Liberators zijn gebruikt voor de Captain America motor die in de film te zien is.


der Nederlanden en de Republiek Indo- nesia. Onder toelichting, punt 5, staat dat amnestie wordt verleend ter zake van alle strafbare feiten, maar dat van amnestie is uitgezonderd een aantal strafbare feiten welke geacht kunnen worden met die politieke strijd in geen enkel verband te staan en, indien deze in een normale oorlog voorgeval- len zouden zijn, aanleiding gegeven zouden hebben tot vervolging wegens het plegen van oorlogsmisdrijven. En onder beschikking van de president van de Republiek Indonesië, artikel 1 staat eveneens een amnestieverklaring. Gelet op de inhoud van het voorgaande zijn mijns inziens de twee geciteerde conclusies van de heer Wubben niet conform hetgeen in de ordonnantie- verklaring staat vermeld. Het lijkt mij dat deze ordonnantieverklaring (vaak) genegeerd wordt, ook door overheden. Anders waren met een beroep hierop bijvoorbeeld geen excuses aangeboden, noch zou er smartengeld toegewezen worden aan bijvoorbeeld slachtoffers in Rawahgedeh.


Een Liberator heeft een flathead motor- blok van 740cc (45 cubic inch), een zijklepper. Maar voor de Captain Ame- rica motor is in de film een Panhead van 1200 cc (74 cubic inch) gebruikt, een kopklepper uit 1951. Dus ik denk dat de schrijvers zich vergist hebben.


A. Zeijlmans, Dongen


Amnestie Nederlands-Indië Graag wil ik ingaan op twee citaten uit het ooggetuigenverslag van de heer Joop Wubben (Checkpoint 2-2014). Het gaat om de zin ‘Hij vindt het dan ook terecht dat Nederland excuses heeft aangeboden, maar vindt tevens dat de Indonesische regering excuses zou moeten maken voor de slachtoffers van de Bersiap-periode’ en de zinsnede ‘Er is toen helaas verzuimd degelijke afspraken te maken over het afhande- len van wederzijdse wandaden.’ Graag wil ik wijzen op de excessennota zoals ingeleid door Jan Bank, ordonnan- tieverklaring bijlage 10 pg. 157/158, waarin o.a. links bovenaan staat ver- meld dat amnestie wordt verleend aan hen die bepaalde misdrijven hebben begaan welke uitvloeisel zijn van het politiek conflict tussen het Koninkrijk


Jan Simmer, Dordrecht Batons


Op pagina 7 van Checkpoint 1-2014 staat een artikel over de uitreiking van het veteraneninsigne op vliegbasis Volkel. Op bijgaande foto reikt een veteraan-marinier het insigne uit. Deze veteraan draagt zijn modeldecoraties en batons. Mijns inziens had hij zijn batons niet moeten dragen. Of is er in de laatste dertig jaar iets veranderd in


lezen van Checkpoint 1-2014 dacht ik: nu ga ik toch eens reageren op een ingezonden stuk. En wel op dat van de heer Standaar uit Amsterdam. Zoals we dat hier in Brabant zeggen: je kunt op je klompen aanvoelen dat dit een gefan- taseerd verhaal is. Ik ben ook bijna drie jaar als militair naar Nederlands-Indië geweest, maar heb nooit maar dan ook nooit bedorven brood hoeven te eten. Natuurlijk was het eten wel wat eenzij- dig. Volgens mij zat de heer Standaar bij de staf omdat hij zo precies wist wat het eten toen kostte! Ergens heb ik wel medelijden met hem, want natuurlijk heeft hij sinds zijn thuiskomst altijd geklaagd dat hij het ginds zo slecht heeft gehad. Bij ons onderdeel zeiden ze dan ook altijd tegen zo iemand: wat ben je toch een mopperkont! Maar aan u als redactie zou ik willen vragen: als u dan toch een selectie moet maken uit de ingezonden brieven, zet dan zulke verhalen niet in Checkpoint, want dan begint ons blad meer op een roddelblad te lijken. En dat zou ik heel erg vinden.


Piet van der Pasch, Liempde


dezen? Bij zo’n verzameling actief die- nenden had iemand deze veteraan hier toch op moeten attenderen?


Harry van der Kruit, Veenendaal


Eten in Nederlands-Indië (2) Elke keer als we Checkpoint in de brie- venbus krijgen, gaan mijn vrouw en ik die met plezier lezen, altijd benieuwd wat er weer in zal staan. Maar na het


Aanvullingen en correcties Checkpoint 3-2014


‘Urenlang oog in oog met de TNI’ (pag. 46 t/m 48)


De persoon op de foto hierboven staande naast president Soekarno is niet kolonel Van Langen, maar lui- tenant Jan Bakker, codenaam ‘Virgil’ (veiligheidsgroep staf T brigade).


MEI 2014 41


Foto: Van Assendelft Fotografie


Foto: Columbia Pictures


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64